Valda

Växjö stifts kyrkosångsförbund
Valda ledamöter och funktionärer 2020-01-29

 

Styrelsen

Ordförande: Peter Wänehag, kyrkoherde, Kalmar
0480-42 14 05 (arb) 070-32 27 302 (mob)
peter.wanehag@svenskakyrkan.se

 

Vice ordförande: Cecilia Nordquist, körsångare Växjö
0470-269 64 (bost) cecilia.nordquist@gmail.com
 

 

Kassör: Kerstin Söderlund Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

0480-42 14 06 (arb)

kerstin.soderlund@svenskakyrkan.se

 

Sekr: Inga-Lill Gustafsson, kantor, Nybro
0481-429 13 (arb)
inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Ledamot: Kerstin Johansson, organist
Nässjö 0380-764 15 (arb) kerstin.a.johansson@svenskakyrkan.se
 

 

Ersättare

Johan Ekenvärn, kantor, Alseda
0383-502 98 (arb)

Marit Vaadre, kantor, Sävsjö pastorat, 0382-463 12

Karin Severin, kantor, Hemmesjö-Furuby församling, 0470-70 49 75


Barn- och Ungdomssektionen

Sammankallande: Inga-Lill Gustafsson,
kantor, Nybro
0481-429 13 (arb)
inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Jessica Fritzson, komminister Tingsryd
0477-77 90 15 (arb) jessica.fritzson@svenskakyrkan.se

  

 

Karin Einarsson, organist, Vetlanda
0383-76 37 11 (arb)
karin.einarsson@svenskakyrkan.se

Sara Karinsdotter, organist
Söraby, Tolg, Tjureda
0470-70 32 25 (arb)
sara.karinsdotter@svenskakyrkan.se

Christina Petersson,

kantor,Jönköping
036-30 35 94 (arb)

Christina.petersson@svenskakyrkanjonkoping.se
  

 

Linda Färdigh, organist, Moheda
070-33 60 025 (arb) linda.fardigh@svenskakyrkan.se


  

 

Suppl. Christina Glimsjö, kantor Söraby (flyttat från stiftet)

Anna Göransson, kantor Söraby (fyllnadsval) 0470-703224

 

Suppl. Edwrd Eklöf, organist, Jönköping  036-30 35 50 (arb)

 


Förbundsdirigenter och övriga funktionärer

Annica Sjöstrand, organist
Sofiakyrkan, Jönköping

036-30-35-58 (arb)

annica.sjostrand@svenskakyrkanjonkoping.se
  

 

Sten-Inge Pettersson, organist
Växjö domkyrka 0470-70 48 41 (arb)sten-inge.petersson@svenskakyrkan.se

Sara Karinsdotter, organist
Söraby, Tolg, Tjureda
0470-70 32 25 (arb)
sara.karinsdotter@svenskakyrkan.se

Revisorer

Kerstin Åkesson
Gunnel Gustavsson
Helene Johansson (ersättare)
Harald Petersson (ersättare)

Valberedning

 Elisabeth Ernstig
 Veronica Salmons
 Johannes Friberg


Loggor

Förbundets logotyp har under 2016 anslutit sig till Sveriges kyrkosångsförbund.
Därmed kommer vi inte längre att använda den gamla med notlinjerna i tre cirklar.

För nedladdning:

Logo (Eps)
Logo (JPG)
Logo (PNG)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.