Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-03-23 kl 13.00

 

Närvarande: Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Vice ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 481:-  samt lästes ur Luk.1:39-45

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo församling, hittills 170 anmälda varav 142 är barnkörbarn

Ungdomskördag för högstadiet 26 september 2015. Kostnad 150 kr för medlemmar i Ksf och 250 kr för icke medlemmar. Plats är Jönköpings Sofia.

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016

 

§ 5. Repertoar vid den kommande kyrkosångsfesten i Växjö den 17-18 oktober 2015

Mozart: Missa brevis in G KV 140

Händel: Dagen är nära

Mozart: Ave verum corpus

P Rips: Mässa /SATB (Sksf 387)

Supé på Stadshotellet är bokad liksom kyrkan är bokad för den tid som är aktuell. Max 200 pers.

Deltagaravgift – 200 kr/pers för medlemmar, 400 kr/pers för icke-medlemmar.
Lördagskvällens supé – 300 kr/pers, 400 kr/pers för icke-medlemmar.

Deadline den 31 augusti. Först till kvarn. Antal anmälda kan justeras fram till den 31 augusti. Därefter debiteras detta antal som då är anmälda. Ange stämmor i anmälan.  

 

§ 6 Nyårsmötet den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg. Mona Wallinder och Kerstin Johansson har jobbat fram ett programförslag. Yvonne bokar Domkyrkocentrum. Kerstin kontaktar Karin Sundin på Sensus gällande samarr vid nyårsmötet den 11 januari 2016 med ev dag två den 12 januari-16. Kostnad 200 kr medlemmar/300 icke medlemmar.

 

§ 7 Ungdomskörsfestivalen.

Projektledare samt Sensus (lokalt) håller i trådarna. Ksf finns med som lokal person på plats. Jonas och Carina i domkyrkan finns som resurser.

 

§ 8 Övriga ärenden.

Påminnelse om att det är dags att ansöka om stiftskollekt. Hälsning till ordförande Peter W om snart tillfrisknande.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 18 maj 2015. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Mona Wallinder, vice ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.