Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-09-03 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Sten-Inge Petersson, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att vi tillsammans sjöng ”Agnus Dei” ur den Costa Ricanska mässan samt att vår ordf. läste ur Första Johannesbrevet 4:7-10

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Sommarens körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” framfördes med gott resultat under Yvonne Steen Ohlanders ledning. Gosskörläger 26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning. Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

§ 5.Christer Svensson har tackat ja till att medverka vid nyårsmötet den 7 januari-13. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Ola Isaksson eller Patrik Sassersson talar om handboken, den nya mässan med musik från Costa Rica presenteras. Yvonne Steen Ohlander kollar upp att lokalbokningarna är gjorda. Ingen avgift kommer att tas ut av deltagarna.

§ 6 Kyrkosångsfest blir det i  Jönköping Sofia den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. Beslöt att ändra  på möjligheten att anmäla deltagande till bara söndagens högmässa, endast en anmälan som gäller hela kyrkosångfesten. En tydlig anvisning om möjligheten att nyttja cyberbass för att där öva stämmor.

 

§ 7 Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson kommer att åka till Funktionärskonferensen i Uppsala 16-17 nov-12.

 

§ 8 Till biskop Jan-Olof Johansson har inkommit en skrivelse från kh Marcus Lejon, Älmhult angående en idé kring Lina Sandelljubileet 2013. Biskop Jan-Olof Johansson har skickat detta vidare till kyrkosångsförbundet angående dess möjligheten att medverka vid detta jubileum. Eftersom det är kyrkosångsfest planerad och med hänvisning till att kyrkosångsförbundet redan tagit fram notmaterial, ”Tryggare kan ingen vara”, i samband med 100 årsminnet av hennes bortgång samt redan befintlig Lina Sandelldag i Fröderyds kyrka, beslöts att avslå förfrågan.

 

§ 9. Uppföljning av föregående protokolls § 7a och b dvs rapport från körfestivalen i Greifswald samt att styrelsen fick se ett tryck av församlingshäfte och komphäfte av ILCO´s sångbok.

Diskuterades också hur ksf ska nå ut på bästa sätt i församlingarna.

 

§ 10 Kommande sammanträden;

Måndagen den 12 november-12. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 11.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.