Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-09-03 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Sten-Inge Petersson, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att vi tillsammans sjöng ”Agnus Dei” ur den Costa Ricanska mässan samt att vår ordf. läste ur Första Johannesbrevet 4:7-10

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Sommarens körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” framfördes med gott resultat under Yvonne Steen Ohlanders ledning. Gosskörläger 26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning. Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

§ 5.Christer Svensson har tackat ja till att medverka vid nyårsmötet den 7 januari-13. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Ola Isaksson eller Patrik Sassersson talar om handboken, den nya mässan med musik från Costa Rica presenteras. Yvonne Steen Ohlander kollar upp att lokalbokningarna är gjorda. Ingen avgift kommer att tas ut av deltagarna.

§ 6 Kyrkosångsfest blir det i  Jönköping Sofia den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. Beslöt att ändra  på möjligheten att anmäla deltagande till bara söndagens högmässa, endast en anmälan som gäller hela kyrkosångfesten. En tydlig anvisning om möjligheten att nyttja cyberbass för att där öva stämmor.

 

§ 7 Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson kommer att åka till Funktionärskonferensen i Uppsala 16-17 nov-12.

 

§ 8 Till biskop Jan-Olof Johansson har inkommit en skrivelse från kh Marcus Lejon, Älmhult angående en idé kring Lina Sandelljubileet 2013. Biskop Jan-Olof Johansson har skickat detta vidare till kyrkosångsförbundet angående dess möjligheten att medverka vid detta jubileum. Eftersom det är kyrkosångsfest planerad och med hänvisning till att kyrkosångsförbundet redan tagit fram notmaterial, ”Tryggare kan ingen vara”, i samband med 100 årsminnet av hennes bortgång samt redan befintlig Lina Sandelldag i Fröderyds kyrka, beslöts att avslå förfrågan.

 

§ 9. Uppföljning av föregående protokolls § 7a och b dvs rapport från körfestivalen i Greifswald samt att styrelsen fick se ett tryck av församlingshäfte och komphäfte av ILCO´s sångbok.

Diskuterades också hur ksf ska nå ut på bästa sätt i församlingarna.

 

§ 10 Kommande sammanträden;

Måndagen den 12 november-12. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 11.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.