Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-03-18 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Cecilia Nordqvist, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kalle Engqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 481 samt lästes ur Rom 4:18-21.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes med tre tillägg under övriga frågor, § 5.

 

§ 3 Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen. I gosskörlägret den  26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning deltog 29 pojkar, vilket är glädjande.

Nästa år kommer ett liknande läger att anordnas tillsammans med Lunds stift.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 med hittills 60-talet anmälda samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

2014 års barnkördag någonstans i Lessebo eller Tingsryds kommuner.

Sommarläger 2014.

 

§ 4 Kyrkomusikermöte i Jönköpings Sofia 18-19 okt.-13 med efterföljande kyrkosångsfest den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. Anmälan senast 30 september till kyrkosångsfesten samt deltagaravgiften (200 kr/ person) betald senat 10 oktober.

Jönköpings Sofia kommer att bjuda på en konsert under helgen samt att stå kostnaderna för söndagens lunch.

Lördagskvällens supé betalar deltagarna själva (300 kr / person)

 

§ 5 Kyrkosångsförbundet RIKS har meddelat att de vill ha in kopior på alla protokoll från och med detta år. Inga-Lill kommer att scanna in dem samt även mötesanteckningarna från barn och ungdomskörssektionen och maila över.

Dags att tänka på nästa års Nyårsmöte. Det kommer att äga rum 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Yvonne Steen-Ohlander fick i uppdrag att boka behövliga lokaler. En referensgrupp bildades bestående av Kalle Engqvist, Patrik Sassersson, Cecilia Nordqvist och Peter Wänehag. Förslag på innehåll; Repertoarpresentation, besök av biskop Jan-Olof Johansson, dirigent Olof Bohman samt kompositör Karin Rehnqvist.

Frågan om arvoden gällande externa musiker diskuterades. Beslutades att betala upp till 3000:- beroende på arbetsinsats, därutöver förankras det i presidiet .

Angående förbundsdirigenternas arvode genomarbetas och presenteras ett förslag i samband med årsmötet.

 

§ 6 Kommande sammanträden;

Måndagen den 3 juni-13. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 7 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.