Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-03-18 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Cecilia Nordqvist, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kalle Engqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 481 samt lästes ur Rom 4:18-21.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes med tre tillägg under övriga frågor, § 5.

 

§ 3 Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen. I gosskörlägret den  26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning deltog 29 pojkar, vilket är glädjande.

Nästa år kommer ett liknande läger att anordnas tillsammans med Lunds stift.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 med hittills 60-talet anmälda samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

2014 års barnkördag någonstans i Lessebo eller Tingsryds kommuner.

Sommarläger 2014.

 

§ 4 Kyrkomusikermöte i Jönköpings Sofia 18-19 okt.-13 med efterföljande kyrkosångsfest den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. Anmälan senast 30 september till kyrkosångsfesten samt deltagaravgiften (200 kr/ person) betald senat 10 oktober.

Jönköpings Sofia kommer att bjuda på en konsert under helgen samt att stå kostnaderna för söndagens lunch.

Lördagskvällens supé betalar deltagarna själva (300 kr / person)

 

§ 5 Kyrkosångsförbundet RIKS har meddelat att de vill ha in kopior på alla protokoll från och med detta år. Inga-Lill kommer att scanna in dem samt även mötesanteckningarna från barn och ungdomskörssektionen och maila över.

Dags att tänka på nästa års Nyårsmöte. Det kommer att äga rum 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Yvonne Steen-Ohlander fick i uppdrag att boka behövliga lokaler. En referensgrupp bildades bestående av Kalle Engqvist, Patrik Sassersson, Cecilia Nordqvist och Peter Wänehag. Förslag på innehåll; Repertoarpresentation, besök av biskop Jan-Olof Johansson, dirigent Olof Bohman samt kompositör Karin Rehnqvist.

Frågan om arvoden gällande externa musiker diskuterades. Beslutades att betala upp till 3000:- beroende på arbetsinsats, därutöver förankras det i presidiet .

Angående förbundsdirigenternas arvode genomarbetas och presenteras ett förslag i samband med årsmötet.

 

§ 6 Kommande sammanträden;

Måndagen den 3 juni-13. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 7 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.