Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-03-10

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Carina Stjernquist Carlson, Karin Einarsson, Annette Öderwall, Annika Emilsson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 5 april 2014

2014 års barnkördag lördagen den 5 april. Just nu inga anmälda , minimum 30-35 barn för att dagen ska genomföras.

Dagen kommer att firas som familjemässa. De angivna mässpartierna har både svensk och spansk text. Carina S C förbereder sina ungdomar från Dädesjö om att medverka och spela på olika instrument. Gällande det praktiska, iordningställande av kyrkorummet, matservering, fysiska aktiviteter samt prästerlig medverkan så ordnar Hovmantorp med detta.

 

2. Sommarläger 15-18 juni 2014

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa, då vi jobbar med musikalen ”Festen”.  Lägret är fulltecknat men det går bra att sätta upp sig på kölista.

Patrik kollar upp med Jenny F, lokal präst, gällande hur mycket hon kan delta. Biskop Jan-Olof Johansson har lovat vara med på avslutningsgudstjänsten då musikalen framförs.

Sara K undersöker vidare gällande dramapedagogmedverkan tisdag-onsdag. Inga-Lill hjälper till med rekvisitan.

 

3. Kommande arrangemang

Ungdomskörläger i samband med höstlovet, 24-25 oktober 2014. Maxantal 65 personer. Sista anmälningsdag 10 oktober. Kostnad 300 kr för ungdomar 500 kr för övriga. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillfrågas om detta samt att vara med vid repertoarvalet.

 

4. Information

Informerades om styrelsens beslut gällande utdrag ut belastningsregistret;

”Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow ”

 

4.  Kommande sammanträden

2014-04-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45,(Sammanträdet via Skype till Jönköping) Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

2014-05-19 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45

2014-06-02 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45,(Sammanträdet via Skype till Jönköping) Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.