Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2017-01-10

 

Närvarande: Karin Einarsson, Tilda Hansson, Sara Karinsdotter, Christina Petersson, Anna-Maria Toftgård, Christina Petersson och Patrik Sassersson.

 

1. Barnkördag 2017

Återstår att fixa musiker, vilket Karin kommer att göra.

Det rör sig om basist, percussion och något soloinstrument.
Anmälningar från Jönköping har inkommit.

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 21-22 januari 2017 i Hässleholm

Lägret är fullbokat och för att rymmas i vandrarhemmet bör det vara enklast om killarna från Hässleholm sover hemma. Dessa borde även få delta gratis, som en gest mot värdförsamlingen.

Alla fakturor ställs till Aina von Bredow.
I nuläget är det oklart vilka som skall bo på hotellet. När läget klarnat gör Patrik en bokning.

 

3. Ungdomskördag 16 september 2017

Musikalisk ledare för dagen blir, förutom Sara Karinsdotter, Lawrence Johnsson.

 

4. Körläger 17-20/6 2018

Efter att ha granskat anbuden från tre ställen, bestlutade barnkörsektionen sig för att anta det mest förmånliga erbjudandet, som kommit från Tallnäs stiftsgård. Patrik meddelar berörda om beslutet.

 

5. Information

Varför är det så få deltagare vid arrangemangen?
Och varför är det så dåligt med barnkörverksamhet över huvud taget, på sina håll?

Hur ska vår information kunna bli bättre?
Dessa frågor togs upp till diskussion.

Tänkbara lösningar:

·         Kontraktssamlingar. Kanske kunde det inrättas kontraktsmusiker, som fick ansvar för att samla kollegorna.

·         Personligt möte i olika nätverk, där man berättar om goda erfarenheter av barnkördagar.

·         Utskicken. Kanske nytänk? Samtidigt bra med samlad information.

·         Satsa på barnkör under fortbildningsveckan.

·         Lättare repertoar – som gör att man inte behöver lägga extratid på övning inför barnkördagar.

 

Hemsidan behöver uppdateras med nya adressuppgifter och namnen på förbundsdirigenterna kompletteras med Sara.

 

6. Kommande sammanträden

2017-02-27 i Patriks rum, Östraboliden i Växjö kl.10.00.

2017-03-27 i Patriks rum, Östraboliden i Växjö kl.10.00.

2017-05-08 i Patriks rum, Östraboliden i Växjö kl.10.00.

 

 

Vid datorn

 

Patrik Sassersson

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.