Protokoll fört vid förbundsstämma med
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2014-01-13

 

§ 1 Förbundsstämman öppnades av ordförande Peter Wänehag .

 

§ 2 Till förbundsstämmans ordförande utsågs Peter Wänehag

 

§ 3 Till sekreterare för förbundsstämman utsågs Inga-Lill Gustafsson.

 

§ 4 Upprop av ombud för stiftsförbundets körer. De närvarande personerna representerade

Kråksmåla, Värnamo, Jönköping-Sofia, Teleborg, Väckelsång, Växjö Domkyrkoförsamling, Bodafors, Madesjö, Söraby, Värnamo Maria, Älghult, Nybro-St.Sigfrid, Kalmra Domkyrkoförsamling, Dädesjö, Gårdsby, Åseda, Nottebäck, Örsjö, Skatelöv, Sofia-Järstorp, Barnarp

 

§ 5 Till att jämte förbundsstämmans ordförande justera protokollet utsågs
Sonja Alexandersson & Sofia Stynsberg

 

§ 6 Den föreslagna dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 7 Inga nya ärenden uppkom.

 

§ 8 Föregående förbundsstämmas protokoll (2012-01-09  lästes och lades det till handlingarna.

 

§ 9 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 10 Balans- och resultatrapporter från 2012 och 2013 av revisorerna granskade föredrogs.

 

§ 11 Ordförandeklubban lämnades över till Patrik Sassersson och därefter beviljade förbundsstämman styrelsen ansvarsfrihet för 2012 & 2013.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 12 Beslöts på föregående årsmöte att framgent uppdra åt styrelsen att fatta beslut gällande ersättningar.

 

§ 13 Årsavgiften för 2015 och 2016 fastställdes att vara 300 kr per församling eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet. Föredrogs också ett budgetförslag för 2015 och 2016, vilka lades till handlingarna.

§ 14 Ordförandeklubban lämnades över till Patrik Sassersson och därefter omvaldes Peter Wänehag till ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 15 Till vice ordförande omvaldes Mona Wallinder.
Till kassör omvaldes Aina von Bredow.
Till sekreterare omvaldes Inga-Lill Gustafsson.
Till styrelseledamot omvaldes Cecilia Nordquist.

 

§ 16 Till styrelsesuppleanter valdes Karl Engquist (omval) Johannes Friberg (omval) och

Kerstin Johansson (nyval).

 

§ 17 Barn- och ungdomskörssektionen valdes enligt följande:
Omval av Inga-Lill Gustafsson - tillika sammankallande, Sofia Stynsberg, Pär Hammarlund och Sara Karinsdotter, nyval av Annette Öderwall och Karin Einarsson
Till suppleanter i barn- och gosskörssektionen Carina Stjerquist Carlson och Annika Emilsson (nyval)

 

§ 18 Till förbundsdirigenter omvaldes Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen-Ohlander samt Thomas Niklasson för 2014 , därefter får styrelsen i uppdrag att hitta ersättare.

 

§ 19 Till revisorer valdes Kerstin Åkesson, Växjö(omval) och Gunnel Gustavsson, Växjö (omval)

 

§ 20 Till revisorsuppleanter valdes Harald Petersson (omval) och Heléne Johansson, Jönköping (omval)

 

§ 21 Till valberedning utsågs Sonja Alexandersson, tillika sammankallande, Kerstin Jonsson och Sven-Olof Wallinder.

 

§ 22 Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Sveriges kyrkosångsförbunds ombudsstämma 2015.

 

§ 23 Styrelsen fick i uppdrag att fundera kring inrättande av ett stipendium för ”Förtjänstfull utveckling av kyrkosången”.

 

§ 24 Förbundsstämman avslutades Ordförande Peter Wänehag tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

 

 

Sonja Alexandersson, justerare                             Sofia Stynsberg, justerare

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.