Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2015-09-07

 

Närvarande: Annette Öderwall, Karin Einarsson, Pelle Hammarlund, Sara Karinsdotter, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget; Ta med ytterligare repertoar nästa gång

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona , leder detta läger. Plats Älmhults församlingshem, de har också tackat ja till att vara värdförsamling.  Mixa med målbrottare som hjälpredor och då har de samtidigt möjlighet att träffa andra i samma situation. Inget samarrangemang med Lunds stift däremot hälsas enstaka körer från annat stift välkomna i mån av plats.

 

3. Ungdomskördag 26 sept 2015

Ungdomskördag i Jönköpings Sofia den 26 september -15. Yvonne tillsammans med Lawrence, leder dagen och Pelle lovar också att vara behjälplig i samband med ungdomskörsdagen. Följande repertoar;

• Lead me Lord, Wesley                              GE11645
• Må Gud välsigna, Rutter                           GE11338
• Swing Low, arr: Peter Hunt                        GE10953
• Keltisk välsignelse                                    GE10962

Dessa sånger finns bland Sensus körmusik (Gehrmans).

Hittills är 52 ungdomar anmälda. Pelle skickar välkomstbrev till anmälda körer

 

4. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag att bokat Tallnäs.

Edward påminns sitt uppdrag att kolla vidare med ”Helenorna” (Helena Andersson Bromander samt Helena Parrov) om ev medverkan vid bk-lägret

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

 

5.  Kommande sammanträden

2015-10-05 kl. 10.00 videokonferens i det vanliga rummet i Prästänkehemmet Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.