Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2015-05-18

 

Närvarande:Annette Öderwall, Karin Einarsson, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

1.   Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo, bk-dag 2016

Utvärdering av dagen där 149 barn deltog, totalt 186.

Lagom antal sånger att öva in, välövade barn.

Satsa mer på instrument, kompet nästa gång. Lokalt kompband?

Förlägga sista mötet före barnkördagen på den plats där den äger rum för att uppdatera vad som är värdförsamlings ansvar samt att församlingen mer ska känna att det är deras arrangemang tillsammans med kyrkosångsförbundet.

Annonsering på lokalplanet, hur äger den rum?

Förslag på nästa års bk-dag i Birgitta kyrkan alt Domkyrkan , Kalmar den 16 april alt 23 april 2016.

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona kan tänka sig leda detta läger Plats Älmhults församlingshem, de har också tackat ja till att vara värdförsamling.  Mixa med målbrottare som hjälpredor och då har de samtidigt möjlighet att träffa andra i samma situation. Innan vi ”drar igång kvarnarna” ordentligt kollar Patrik med Staffan Plantin gällande den satsning som görs i Lunds stift. Patrick skickar en liten påminnelse om svar.

 

3. Ungdomskördag 26 sept 2015

Ungdomskördag i Jönköpings Sofia den 26 september -15. Yvonne tillsammans med Lawrence, leder dagen och Pelle lovar också att vara behjälplig i samband med ungdomskörsdagen. Följande repertoar samt

delar från Ungdomskörfestivalens repertoar tillkommer, (se hemsidan för uppdateringar)
• Lead me Lord, Wesley
• Må Gud välsigna, Rutter
• Swing Low, arr: Peter Hunt
• Keltisk välsignelse

Dessa sånger finns bland Sensus körmusik (Gehrmans).

Annette kommer med dels som kaplan och dels som medföljare till ungdomskören i Mönsterås. Dock är församlingens (Jönköpings Sofia´s) egna präster de som i första hand är engagerade i mässan.

 

4. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har i uppdrag att boka Vidablick, Bankeryd samt Tallnäs att vi avstår bokningen.

Edward kollar vidare med ”Helenorna” (Helena Andersson Bromander samt Helena Parrov) om ev medverkan vid bk-lägret

 

5.  Kommande sammanträden

2015-09-07 kl.10.00 i lilla rummet Östrabo (trappan på gaveln på Östrabo) Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

2015-10-05 kl. 10.00 videokonferens i det vanliga rummet i Prästänkehemmet Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

 

Vid datorn

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.