Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-12-05

 

Närvarande: Tilda Hansson Karin Einarsson, Sara Karinsdotter och Patrik Sasserson.

 

1. Barnkördag 2017

En affisch har producerats och skall läggas ut på hemsidan och skickas till kyrkomusikernas e-postlista (Patrik), samt läggas ut på Facebook (Inga-Lill).

Tjänstgörande präst är padj Magdalena Erixon.

Karin kollar med lokala musiker och planering av ordningen sker efter nyår.

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 21-22 januari 2017 i Hässleholm

Lägret har i nuläget 28 anmälda killar. Ledare från Lunds stift blir Marin Arpåker från Malmö S:t Petri.

Måndagen den 12/12 åker Sara, Tilda och Patrik till Hässleholm för att planera på plats.

 

3. Ungdomskördag 16 september 2017

Musikalisk ledare för dagen blir Sara Karinsdotter.

Det är ännu oklart om det blir någon mer ledare.

Tanken är att konfirmanderna skall inbjudas till mässan kl 18.

 

4. Körläger 17-20/6 2018

Patrik kommer att skicka prisförfrågan till Hjortsbergagården, Tallnäs samt Allégården.

 

5. Kommande sammanträden

2017-01-10 i Patriks rum, Östraboliden i Växjö kl.10.00.

Vårterminens tider fastställs vid detta möte.

 

Vid datorn

Patrik Sassersson

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.