Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-04-11 i Birgittakyrkan, Kalmar

 

Närvarande:Karin Einarsson, Ida Fahl och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget. O Guds lamm D:2 ( O Guds lamm 5) kommer att användas

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

 

53 barn anmälda plus en del medföljande körledare samt föräldrar, totalt ca 70 personer.

Tapio Viitala spelar elbas, Patrik spelar piano och Yvonne leder. Ida spelar till psalmerna.

Församlingen ordnar med mat (olika spec kost finns på sammanställningen som b la Ida fått sig tillsänd via mail) samt 2 köksansvariga som ser till att det fungerar. Även frukt som barnen kan äta ca kl 15.30 fixar församlingen.

Då antalet barn inte är fler än att de får plats i samma matlag så blir det gemensam aktivitet kl 12.50-13.30. Alternativ aktivitet att bedrivas inomhus ifall vädret inte tillåter att vara ute.

Församlingen trycker agenda med mässmusiken samt lägger in platser där sångerna kan sjungas, de kommer då markeras med ”körsång”

Förslag (observera förslag) på psalmer 21 (Måne och sol), 162 (Som sol om våren stiger), 333 (Änglarna sjunger i himlen) samt 728 (Nu o Gud har stunden kommit).

Ida gör affisch samt mailar ut den till deltagande församlingar så kan de sätta upp på hemmaplan också. Ida sköter även annonsering, vilken församlingen står kostnaden för.

 

2. Barnkördag 2017

Dags att tänka på nästa års barnkördag och det lär bli i Kronobergs län. Förslag på datum är 11 mars 2017 i Hovmantorp Patrik talar med Karin E gällande detta. Karin har tackat ja till detta arrangemang.

Barnkörsektionsmedlemmarna uppmanas att titta på ”Spektakel” (häfte med sånger och drama) samt ”Tänk låtar” Martin Runborg (finns för vårens samt höstens söndagar) tills vi träffas nästa gång.

 

 

3. Kommande sammanträden

2013-05-16 på Patriks rum Östarboliden i Växjö kl.10.00

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Detta möte inriktade sig i första hand på Barnkördagen i Birgittakyrkan, därav inte så mycket om framtida aktiviteter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.