Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-01-23 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen- Ohlander , Patrik Sassersson, Kerstin Jonsson, Cecilia Nordqvist och

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 767 sjöngs samt att vår ordf. läste texten i Rom.1:16-17

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under punkten 4 gällande organisationen kring rapporterandet till ksf riks.

 

§ 3 Förelåg inget från  kassören. Patrik redogjorde för kostnaden för hemsidan, 4-5000/ år. .

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen om kommande aktiviteter.

Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström.

Peter W redogjorde för tankar som uppkommit på riksplan gällande hur organiserandet av barnkörer ska ske i framtiden. Förslag att varje kör skarapportera med namn samt antal.

 

§ 5.Årets nyårsmöte blev för första gången inställt p g a för få deltagare. För att ta reda på vad som efterfrågas framkom ett förslag vid årsmötetatt det skickas ut en förfrågan i stiftet via hemsidan. Följande 10 förslag på tema framkom; Ensemblespel i gudstjänst, gemenskapen i kören, gregoriansk sång, kyrkan som konsertarrangör, kyrkohandboken, musik vid kyrkliga handlingar, frivilligarbete/korist i församlingen, temamässor, röstvård för alla åldrar, notpresentation , eget förslag. Beslöts också att den som svarar kryssar ifrån vilken kategori svaret inkommit, präst, musiker, korist, övrig församlingsmedarbetare.                              Nästa års nyårsmöte den 7 januari-13.

§ 6 Kyrkosångsfest går inte att arrangera i Jönköping den 6-7 oktober-12. Beslöts att flytta fram till den 20-21 okt-12 och då tillfråga Älmhult. Vid anmälan ska finnas möjlighet att kryssa för om man bara vill delta och sjunga i högmässan eller både högmässa och konsert, samt vilken stämma man sjunger.

 

§ 7.Inga övriga ärenden förelåg.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

måndagen den 16 april-12 samt måndagen den 4 juni-12. Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 9.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.