Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Bykstugan 2013-09-09

 

Närvarande:Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Sofia Stynsberg, Mia Andersson, Pelle Hammarlund, Kerstin Johansson  och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 2014

Hovmantorp har tackat ja till att vara värd för 2014 års barnkördag lördagen den 5 april.

Dagen kommer att firas som familjemässa. De nedan angivna mässpartierna har både svensk och spansk text. De som har barn i körerna som är spansktalande uppmanas att sjunga på spanska samtidigt som övriga sjunger på svenska. Ytterligare repertoarförslag ska vara inkomna till Patrik senast den 22 september-13.

Repertoar;

Gloria                                                         ur Gemenskapens väg (finns på stiftets sida)

Förbönssvar                                                    -”-

Agnus Dei                                                        -”-

Sanctus; Du är helig , du är hel                    serie E  eller Sv.ps 709

Nr 176 Vi ger dig vår Herre (små barn)          ur Kyrksång         ISBN 91-526-2647-4

Nr 204 Jorden är full av folk                              -”-

Nr 33 Guds dag                                                -”-

Nr 9 Gracias                                                     -”-     (underst. se ”Kom och var med” Tonika nr 377)

Nr 160 Esmeraldas bön (stora barn)             ur Ung psalm        ISBN 978-91-7195-583-8

Gemensam psalm 729

 

2. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag under hösten 2013 med tema Afrika. Ålder från högstadiet och uppåt.

Birgitta Rosenkvist- Brorsson har tackat ja till att medverka den 9 nov–13.

Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas med musikgudstjänst i Domkyrkan kl.16.00

Patrik kontaktar Birgitta snarast så att repertoaren kan tillkännages på hemsidan.

 

3.Gosskörläger 24-26 januari 2014

Patrik har kontaktat Staffan Plantin i Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014. Detta kommer äga rum i Karlskrona 24-26 januari 2014 med start kl.199.00 på fredagskvällen.

Åldersgrupp 8 år – målbrottet. Lägret kommer att ledas av Joakim Olsson- Kruse.

Patrik kollar upp arrangemanget så att allt är klart

Sista anmälningsdag den 13 december-13.

 

4. Kommande arrangemang

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Max 60 barn 10-14 år.

Patrik bokar upp de övriga lokaler som behövs, stora konferens, församlingshemmet, kyrkan.

Repertoar ; K. Runow ”Festen” en dopmusikal.

 

5.  Kommande sammanträden

2013-10-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2013-11-25 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.