Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-11-12 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Cecilia Nordqvist,

Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att vi tillsammans sjöng Sv Ps 733 samt att vår ordf. läste från Matt. 18:15-20

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Ekonomisk rapport från kassören. Pengarna som betalats för att hjälpa till med tryckningen av ILCO´s sångbok har tyvärr kommit tillbaka då något fel gällande kontonummer eller dylikt föreligger.

Aina undersöker vidare denna fråga.

Ksf i Växjö har beviljats en hel Stiftskollekt på Kyndelsmässodagen den 3 februari-13.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Gosskörläger 26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

Barn och ungdomskörssektionen har under en tid haft svårt att samla sina deltagare vid samlingarna, även om deltagarna i god tid vet om datumen så prioriterar man andra saker. Hur höja statusen?

Önskemål om att den förbundsdirigent som kommer att vara med vid ex barnkördagar även är med då repertoaren väljs.

§ 5.Christer Svensson har tackat ja till att medverka vid nyårsmötet den 7 januari-13. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Ola Isaksson eller Patrik Sassersson talar om handboken, den nya mässan med musik från Costa Rica presenteras. Yvonne Steen Ohlander kollar upp att lokalbokningarna är gjorda. Ingen avgift kommer att tas ut av deltagarna. I samband med avslutningsgudstjänsten kommer en kollekt att tas upp som tillfaller ILCO. Patrik kommer att starta upp en Facebooksida för Växjö Stifts kyrkosångsförbund.

§ 6 Kyrkosångsfest blir det i Jönköping Sofia den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. För att underlätta för deltagande körer att öva in materialet kompletterar Patrik med länkar till cyberbass på hemsidan.

Patrik tillfrågar också Jönköpings Sofia om deras möjligheter att bjuda på en konsert under helgen samt att stå kostnaderna för söndagens lunch.

 

§ 7 Ansökan om bidrag från Stranda-Handbörs kontrakt gällande en kontraktsdag under våren, då Vivaldis ”Gloria” kommer att framföras. Frågan bordläggs till första mötet på det nya året, då det fortfarande tidsmässigt är möjligt att ansöka om ekonomiskt bidrag.

 

§ 8. En tyst minut hölls för den tidigare kassören Yngve Wirkander som avlidit. Begravningsgudstjänst hölls i Ljuders kyrka den 26 oktober-12. Informerades om att en summa satts in till Sveriges kyrkosångsförbund för att hedra hans minne.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 18 mars-13 samt måndagen den 3 juni-13. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 11.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.