Blanketter

 

1. För 2022

2. För retroaktiv betalning

Allmänt om utmärkelser och bestämmelser

Blankett för beställning av förtjänsttecken


1. Gör först en kontroll av att din församling betalt medlemsavgiften för de senaste 5 åren. Inom kort kommer en sammanställning där du kan se om du betalt.
Det går att göra retroaktiv inbetalning via fakturan ovan.

2. Skriv ut blanketten ovan och fyll i samtliga uppgifter och skicka därefter till kassören
Kerstin Söderlund
Södra Vallgatan 25
392 31 KALMAR

När kassören Kerstin har konstaterat att församlingen har betalt medlemsavgift de senaste fem åren
tillstyrker hon rekvisitionen, och skickar den vidare till riksförbundets teckenansvarige .
Tänk på att vara ute i god tid med din beställning och räkna med att hanteringen kan ta någon vecka.

Kontaktuppgifter till Kerstin: 0480-42 14 06 kerstin.soderlund@svenskakyrkan.se

 

Övriga körartiklar (enklare nålar m.m.) kan man beställa direkt här;
Kyrkosångsförbundets körshop

 

Mallar för medverkande

I PDF-format
Uppdragsbekräftelse
FAKTURAUNDERLAG
Reseräkning

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.