Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-09-05

 

Närvarande:Karin Einarsson, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Sommarens läger fungerade mycket bra på alla sätt.En reflektion gällande vilka som åker på körlägren . De flesta är körledare med sångare som på något sätt är eller varit knutna till kyrkosångsförbundets bk sektion eller styrelse. Hur nå ut till ”nya” körledare? Nå ut medialt , typ klatschig affisch? Något för Tilda att skapa?

 

2. Barnkördag 2017

Nästa års barnkördag är 11 mars 2017 i Hovmantorp. Repertoar bl a ”återanvända” från sommarens körläger (Toftgård)  ;

Ur ”Kom sjung för full hals”                         A-M Toftgård  Salt art nr 4660

Ur ”Tänklåtar”                                              M Ringborg GE 12909 (partitur) / 12910 (bk stämma)

Jordens sång                                             A Cederberg Orreteg  SK 8745

Ytterligare något ”att bita i”. Repertoaren MÅSTE spikas den 3 oktober.

 

3. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, januari 2017

Patrik talar med Staffan Plantin om det är av intresse att göra tillsammans med Lunds stift, förslagsvis i Hässleholm (bra kommunikationsmässigt) Om ej Lunds stift kommer att delta så är förslaget att tillfråga om att vara i Jönköping. Patrik tar ny kontakt med Staffan Plantin för att utröna hur det blir.

Sara har talat med Joakim om han kan tänka sig att åter leda, förslagsvis den 28-29 januari (reserv 22-23 januari).Då Joakim fått ny tjänst är det av vikt att frågan snarast ställs igen. Sara har du kollat?

 

4. Uk-dag hösten 2017

Frågan ställs till Yvonne gällande detta. Uk-dag i Växjö den 23 sept alternativt den 16 sept.

 

5. Kommande sammanträden

2016-10-03 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2016-11-07 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen

2016-12-05 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.