Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-10-03

 

Närvarande: Karin Einarsson, Christina Pettersson, Anna-Maria Toftgård, Sara Karinsdotter, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

1. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Ytterligare reflektion gällande vilka som åker på körlägren . De flesta är körledare med sångare som på något sätt är eller varit knutna till kyrkosångsförbundets bk sektion eller styrelse. Hur nå ut till ”nya” körledare? Nå ut medialt, typ klatschig affisch? Lägga pdf med info om kyrkosångsförbundet på vår hemsida. Gällande vårens bk-dag tillfråga informatören i Hovmantorp om att göra en snygg affisch som kan spridas ut i stiftets församlingar.

 

2. Barnkördag 2017

Nästa års barnkördag är 11 mars 2017 i Hovmantorp. Maxantal 100st. Repertoar bl a ”återanvända” från sommarens körläger (Toftgård)  ;

Ur ”Kom sjung för full hals”                         A-M Toftgård  Salt art nr 4660

   Jag är skapad av Gud

   Jag är hos dig

Ur ”Tänklåtar”                                              M Ringborg GE 12909 (partitur) / 12910 (bk stämma)

   Det gör gott för magen

   Tvivel och tro

   Tänk om

Jordens sång                                             A Cederberg Orreteg  SK 8745

Lova Gud från himlen –                               W A Mozart (CG 6802)

Måne och sol med diskantstämma (Kyrksång)

 

3. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 21-22 januari 2017 i Hässleholm

Patrik talar vidare med Staffan Plantin gällande samarr med Lunds stift. Sara har talat med Joakim om han kan tänka sig att åter leda, förslagsvis den 21-22 januari. Då Joakim fått ny tjänst avböjer han att vara med, föreslår två andra gosskörkollegor. Sara, vår nya förbundsdirigent, kommer att vara med tillsammans med en körledare från Lunds stift.

Kostnad ca 250 kr dvs självkostnadspris för maten

 

4. Uk-dag 16 september 2017

Uk dag 16 september i Domkyrkocentrum, samt Domkyrkan Växjö. Yvonne och Sara konfererar gällande denna dag.

 

5. Kommande sammanträden

2016-11-07 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen

2016-12-05 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.