Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-02-03 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander,  Aina von Bredow, Kalle Engqvist, Thomas Niklasson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 37 samt lästes ur

Joh.1:14-18.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören. Påminnelse till ordförande och sekreterare om att skicka in kollektansökan till Domkapitlet gällande stiftskollekt.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift, Karlskrona 24-26 jan-14 då 36 killar + ledare deltog

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 under planering

 

§ 5 Extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Förbundsdirigenterna tillsammans med Paul Torstensson, domkyrkoorganist i Kalmar, får i uppdrag att kolla upp behovet av instrumentalister osv

Peter , Patrik  och Paul Torstensson kontrollerar vad som behövs gällande lokaliteter och kringarrangemang. Kalmar bjuder på konsert på lördagen samt söndagens lunch.

 

§ 6 Årsmötets förslag gällande inrättande av stipendium.

Styrelsen funderar vidare över utformning av stipendium, summa, målgrupp osv

 

§ 7 Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av ksf anordnat arrangemang

Till nästa sammanträde fick Aina, Patrik och Inga-Lill i uppdrag att ta fram ett förslag.

 

§ 8 Lagen om registerkontroll

Styrelsen beslutade att; Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow

 

§ 9 Under punkten övriga ärenden.

Aina, Patrik och Inga-Lill presentar förslag vid nästa sammanträde;

Policy gällande alkohol, drog och tobak vid av kyrkosångsförbundet anordnade läger för barn och ungdomar

Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av kyrkosångsförbundet äger rum

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 14 april-14 samt måndagen den 2 juni-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades och tack framfördes till Kalle gällande nyårsmötet.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.