Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-09-05 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 91:- samt lästes en text ur Lukas 10:38-42

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkörläger 19-22 juni 2016 på Tallnäs. 40 talet barn deltog.

Killkörläger 2017 under planering, liksom barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp.

Yvonne lovar boka upp dag i Växjö för Uk-dag  23 alt 16 sept. avslutas med gtj. Hon väljer också tillsammans med vem hon gör dagen.

 

§ 5 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet. ”Den sjungande reformationen” Carl-Axel Aurelius är bokad som föreläsare. Reibjörn Carlshamre tillfrågad angående bruksmusik ”Reformationen då och nu”.

 

§ 6 Fortbildningsveckan

Ksf deltar onsdagen den 26 okt med en monter i det stora utställningstältet. Fräscha bilder efterlyses till bildspelet- sändes till Patrik, Inga-Lill uppdaterar broschyren. Peter, Inga-Lill och ev Mona bemannar montern.

 

§ 7 Förbundsdirigent tre.

Ordförande Peter får i uppdrag att tillfråga Sara Karinsdotter om uppdraget som förbundsdirigent med tillträdeårsskiftet 2017. Hon har svarat ja.

 

§ 8 Kyrkosångsfest 2017

Älmhults församling med P-G Petersson tillfrågas om att vara värd för kyrkosångsfesten 14-15 okt 2017. Detta har de tackat ja till. Maxantal 150 körsångare.

Förbundsdirigenterna får i uppdrag att ha repertoaren klar vid årsskiftet.

 

§ 9 Kriterier för utlysande av tävling samt stipendium

Psalmtävling med tema ”Reformera mera”. Hur uttrycka trons centrala delar, Mona och Patrik funderar vidare gällande detta. Tävling utlyses i samband med nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017. Vinnare presenteras på kyrkosångsfesten 2017.
Presenteras på nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017.
”Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången” Detta kan innebära framtidsinriktade insatser eller genomförda. Nomineras kan korister, körledare och präster verksamma i Växjö stift. Stipendiet är på 5000 kr. Delas ut i samband med stämman 2018.

 

§ 11 Kommande sammanträden

Måndagen den 7 november 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

§ 12 Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.