Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Patriks rum 2012-04-16

 

Närvarande: Sofia Stynsberg, Bodil Dougan, Patrik Sassersson, Pär Hammarlund och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

1. Ungdomskördag 11 februari 2012

I ungdomskördagen den 11 februari 2012 i Teleborg deltog ett 70 tal ungdomar. En lyckad Gospeldag med övning och konsert i Teleborgs kyrka tillsammans med Jonas Engström från Stockholms Gospelkör Festival. I samband med musikgudstjänsten togs en kollekt till RIA .

 

2.   Barnkördag 21 april-12

Nässjö har tackat ja att vara värdförsamling. Kontaktperson där Marianne Liderfelt. 126 barn anmälda dags datum fördelat på 36 små och 90 stora barn.

Herde tema. Åldersdelad övning där Inga-Lill Gustafsson övar de yngre barnen.( tom 2 a klass) och Sten-Inge Petersson de äldre samt även är dirigent för dagen.

Vid årets barnkördag kommer inte Patrik Sassersson att närvara utan istället kommer Inga-Lill Gustafsson vara representant. Hon kollar upp det sista gällande det praktiska.

 

3.   Körläger sommaren 2012

Körläger 2012, 17-20 juni på Oskarshamns folkhögskola. Ålder 10-14 år. Mässan ”Barn i Guds tid” av Chr. Löwestam/E. Skeie/J.V. Ugland. Christina Löwestam som skrivit texten kommer att delta under måndagen den 18 juni. Yvonne Steen Ohlander kommer att leda det musikaliska och Karin Skullered har tackat ja till att vara sångpedagog.. Elisabet Carcamo-Storm har tackat ja till att vara kaplan. Patrik beställer hem Partitur, Agenda  samt orkesternoter. Han tillfrågar även Paula Sassersson om medverkan på flöjt samt Peter Alriksson på kontrabas/elbas. Inga-Lill tillfrågar Stefan Karlsson om medverkan på klarinett samt ev en ungdom att spela flöjt om inte flöjtstämman är för svår.

 

4. Framtid

Förslag på Gosskördag i januari 2013 (26-27 / 1). Två förslag på inspiratörer framkom Petter Ekberg samt Anita Andersson. Patrick tillfrågar dessa  i nämnd ordning.

 

5.   Kommande sammanträden

2012-06-04 i Bykstugan, Stiftskansliet i Växjö. Fika från 09.45. Därefter gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.