Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-02-03

 

Närvarande:Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Pelle Hammarlund, Carina Stjernquist Carlson, Karin Einarsson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 5 april 2014

Hovmantorp har tackat ja till att vara värd för 2014 års barnkördag lördagen den 5 april.

Dagen kommer att firas som familjemässa. De angivna mässpartierna har både svensk och spansk text. Carina S C tillfrågar ungdomar från Dädesjö om att medverka och spela på olika instrument. Gällande det praktiska, iordningställande av kyrkorummet, matservering, fysiska aktiviteter samt prästerlig medverkan så ordnar Hovmantorp med detta.

 

2.Gosskörläger 24-26 januari 2014

Lägret ägde rum i Karlskrona 24-26 januari 2014 där 36 gossar och tiotalet medföljande ledare från Växjö och Lunds stift deltog. Huvudledare var Joakim Olsson- Kruse. Duktiga killar som sammanfattade lägret med att delta och sjunga i gudstjänst på söndagen.

Lite funderingar som väckts i efterhand;

·         ”Körläger för killar” är ett bättre namn för att inte utestänga någon.

·         En eller två övernattningar? Då en del gossar inte är så stora (fr 8 år) är det lämpligt att vart annat år ha läger med en övernattning (i det egna stiftet) och vartannat år, tillsammans med Lunds Stift, två övernattningar. Nästa år läger med en övernattning, förslagsvis 24-25 jan-15 i Rottne församlingshem.

·         Bör utarbetas policy gällande följande områden; 1.avanmälan 2.alkohol, droger, tobak 3.deltagaravgift för värdförsamling. Denna punkt tas med till styrelsen

 

3. Sommarläger 15-18 juni 2014

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa, då vi jobbar med musikalen ”Festen”.  Max 60 barn 10-14 år, redan ett 20 tal anmälda.

Patrik kollar upp med Jenny, lokal präst, gällande hur mycket hon kan delta. Biskop Jan-Olof Johansson har lovat vara med på avslutningsgudstjänsten då musikalen framförs.

Sara K tillfrågar Sofia S om att hjälpa till med regin för musikalen. Inga-Lill hjälper till med rekvisitan.

 

4. Kommande arrangemang

Ungdomskörläger i samband med höstlovet 2014. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillfrågas om detta samt att vara med vid repertoarvalet. Inga-Lill kollar med Yvonne gällande lämpligt datum.

Gosskörläger 2015, datum se ovan

 

5.  Kommande sammanträden

2014-03-10 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45, inleds med fika.

2014-04-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45, inleds med fika (Sammanträdet via Skype till Jönköping) Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

2014-05-19 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45, inleds med fika

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.