Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2017-08-28

 

Närvarande: Anna-Maria Toftgård, Sara Karinsdotter, Christina Pettersson, Karin Einarsson, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1. Barnkördag 2017 och 2018

Dags att tänka på nästa års barnkördag som föreslås äga rum i första hand 3 mars i andra hand 10 mars. Patrik tillfrågar följande församlingar i nämnd ordning Gnosjö. Efter mötet tackade Gnosjö ja till bk-dag 3 mars

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 20-21 januari 2018 i Söraby

Ålder från 8 år-efter målbrottet

Sara Karinsdotter bokar samt tillfrågat Joakim Olsson Kruse och han är positiv till detta.  Kolla även med Tilda.

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Alla ungdomskörer är välkomna, diskantkörer, flickkörer, killkörer, blandade körer!

Mycket fokus på tonbildning och på sånger som går att göra med både diskantkör och blandad kör, så att alla kan använda repertoaren när man kommer hem. Ca 20 anmälda

 

4. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Funderar vidare gällande musikal eller vad som ska vara repertoaren.

Anna-Maria bokar kyrkan. Alla ombeds tänka till gällande vad som lägret ska innehålla musikaliskt. Kolla ”I samma båt” 13223 samt Mässa för de minsta., till nästa träff

 

5. Kommande sammanträden

2017-10-02 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-11-08 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-01-09 Domkyrkocentrum

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.