Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2017-03-27 kl 13.00

 

Närvarande: Mona Wallinder, Aina von Bredow, Sten-Inge Petersson, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Kerstin Johansson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 481:- samt lästes en text ur Luk.1:46-55

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3 Ekonomisk rapport från kassör Aina.

 

§ 4 Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp hade god uppslutning, 147 anmälda barn. Värdförsamlingen tackas särskilt för allt det praktiska som fungerade på ett utmärkt sätt.

Uk-dag i Växjö 16 september 2017.

Informera mer om verksamheten i samband med kontraktssamlingar samt satsa på Bk under fortbildningsveckan.

 

 

§ 5 Kyrkosångsfesten 14-15 okt 2017 i Älmhult

Maxantal 150 körsångare. Repertoar är klar bl a Förklädd Gud, L-E Larsson samt Credo och Hymn till den Evige, P.G. Petersson. Övrig repertoar se hemsidan.)

 

§ 6 Nyårsmöte 8 jan 2018

Tema – Körsång genom livet, tips, idéer hur man t ex kan använda en befintlig 3 st körsång i den 2 st kör man har.

Peter tillfrågar Reibjörn Carlshamre och Inga-Lill tillfrågar Anna Cederberg Orreteg gällande detta. Det är i år dags för stämma. I samband med stämman tillkännages också vem som får ”Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången”.

 

§ 7 Övriga ärenden

Minst 1 psalmtext är inlämnad till Psalmtävlingen. Informationen har fått god spridning med flera reportage bl a i Smålandsbygdens tidning, Kyrkans tidning, Körjournalen samt på Radio Kronoberg och Radio Kalmar.

Dags att lämna in kollektäskande till domkapitlet gällande 2018.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 8 maj 2017. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

§ 8 Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.