Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-10-06 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Sten-Inge Petersson, Aina von Bredow, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs ”All nigt, all day” samt lästes ur 1 Mos. 28:10-17

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören. Domkapitlet har beviljat en hel stiftskollekt på Kyndelsmässodagen den 8 febr-15

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Sommaren barnkörläger med ca 45 st körbarn, på Allégården, Kastlösa blev ett mycket lyckat sådant, välsjungande barn, bra dramalärare , duktig pianist och bra ledarskap av Sara Karinsdotter.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 på St.Sigfrids folkhögskola

Gosskörläger 24-25 /1-15.

Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo församling.

Börjat sondera inför det gemensamma gosskörlägret med Lunds stift 23-24 jan 2016.

 

§ 5 Uppcheckning inför den extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Peter Wänehag meddelade att supé är bokad på Kalmarsalens glasveranda. Beträffande övningar och hur de äger rum bestämmer förbundsdirigenterna detta tillsammans med Paul T, musiker som medverkar är klara. Inga-Lill skickar ut arvodesunderlag till deltagande körer samt kopior på de samma till Aina.

I samband med konserten i Kalmar passar kyrkosångsförbundet på att avtacka Tomas Niklasson som förbundsdirigent.

 

§ 6 Nyårsmötet den 12 jan-15. Mona Wallinder och Kerstin Johansson har jobbat fram ett programförslag som presenterades. ”Vart ska du gå?- med sångtonen och musikupplevelsen som utgångspunkt” –Petter Ekberg, körledare för Gustavi Domkyrkas Goss- och flickkörer, samt för dess ungdomskör.

De bokar också Elisabeth Bengtsson-Opitz till nästa års Nyårsmöte den 11 januari 2016.

 

§ 7 Under punkten övriga ärenden.

Vad är vårt ansvar inför ungdomskörsfestivalen 2016 som hålls i Växjö. Peter Wänehag frågar Peter Lundborg, riks om exakt datum. Inga-Lill talar med de som innehar information om festivalen för att därigenom få svar på vad som gäller vårt ansvar, vilka förutsättningar som vi förväntas erbjuda osv. Sten-Inge bokar upp Domkyrkan, samt det då byggda och i anspråkstagna Domkyrkocentrum, Kristi Himmelsfärdshelgen 2016.

Sten-Inge väckte frågan gällande antalet förbundsdirigenter samt olika inriktning.

Beträffande frågan om fyllnadsval i Barn och ungdomskörssektionen så passas den frågan vidare till sektionen.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 10 november-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 9 Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.