Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-11-07 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Sten-Inge Petersson, Kerstin Johansson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 629:- samt lästes en text ur Hebr.11:13-16

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.OBS stiftskollekten är ej Kyndelsmässodagen (5 febr) utan söndagen innan 4:e sönd e Trettond. (29 jan)

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Killkörläger 21-22 jan 2017 i Hässleholm under planering, liksom barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp. Uk-dag i Växjö 16 september 2017. Börja fundera över ny präst i bk-sektionen.

 

§ 5 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet. ”Den sjungande reformationen” Carl-Axel Aurelius och Jan H Börjesson är bokade som föreläsare och inspiratörer. Peter påminner föredragshållarna om att ta med musikaliska exempel. I samband med nyårsmötet försöka visa hur Scorx fungerar. Detta för att körledare ska veta hur detta hjälpmedel fungerar.

 

§ 6 Kyrkosångsfesten 14-15 okt 2017 i Älmhult

Maxantal 150 körsångare.

Förbundsdirigenterna får i uppdrag att ha repertoaren klar vid årsskiftet. Delar av den väljs så att stämmor finns att tillgå på Scorx. Ge P-G Pettersson i uppdrag att skriva ett körstycke till kyrkosångsfesten.

 

 

§ 7 Övriga ärenden

Kriterier för tävling respektive stipendium, se nedan.

Psalmtävling med tema ”Reformera mera”. Hur uttrycka trons centrala delar, Mona och Patrik funderar vidare gällande detta. Tävling utlyses i samband med nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017. Vinnare presenteras på kyrkosångsfesten 2017. Mona & Patrick får i uppdrag att undersöka möjligheten gällande utgivning av de vinnande bidragen.
Gällande formulering för utlysande av tävling överlåts den åt Peter, Mona & Inga-Lill att fundera över utifrån det utkast Mona redan gjort.

Presenteras på nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017.
”Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången” Detta kan innebära framtidsinriktade insatser eller genomförda. Nomineras kan korister, körledare och präster verksamma i Växjö stift. Stipendiet är på 5000 kr. Delas ut i samband med stämman 2018.

Aina har av personliga skäl fått förhinder att följa med på funktionärskonferensen i Västerås.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 23 januari 2017 kl 13.00 på Domkyrkocentrum

 

§ 9 Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.