Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2017-10-02

 

Närvarande: Elisabet Ernstig, Karin Einarsson, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

1. Barnkördag 3 mars 2018 i Gnosjö

Dags att tänka på nästa års barnkördag som föreslås äga rum i första hand 3 mars i andra hand 10 mars.

Repertoar   ur ”Mässa för de minsta” (Tomsing):

Nu är det tid
Hjälp
Det tummar vi på
Du tröstar ändå
Tack för idag
Två psalmer från 2017 års psalmtävling (Patrik kollar med tillstånd att få använda)

Dona Nobis Pacem (SSA) av Mary Lynn Lightfoot.
(LO151862H, Wessmans eller sheetmusicplus.com

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 20-21 januari 2018 i Söraby

Ålder från 8 år-efter målbrottet

Inga-Lill kollar upp det praktiska med Joakim Olsson Kruse samt även om Tilda kan delta.

Kostnad för lägerdeltagare 200 kr (självkostnadspris för maten )

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Kolla med Yvonne hur dagen förflöt.

 

4. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Kolla ”I samma båt” 13223. Musikalen görs , rekvisita (öron) tillverkas där.

 

5. Övrigt

Oro inför framtiden gällande deltagare i bk-sektionen, (namnförslag vidarebefordrade till valberedningen) samt kopplingen ksf – Växjö stift.

Anmälan till körläger/ kördag hamnar i Inga-Lill´s mailbox liksom frågor hänvisas till henne.

 

5. Kommande sammanträden

2017-11-06 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-01-09 Domkyrkocentrum

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.