Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Bykstugan 2013-10-14

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Sofia Stynsberg, Kerstin Johansson  och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 2014

Hovmantorp har tackat ja till att vara värd för 2014 års barnkördag lördagen den 5 april.

Dagen kommer att firas som familjemässa. De angivna mässpartierna har både svensk och spansk text. De som har barn i körerna som är spansktalande uppmanas att sjunga på spanska samtidigt som övriga sjunger på svenska. Yvonne Steen Ohlander är tillfrågad om att leda dagen.

 

2. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag den 9 nov 2013 ledd av Birgitta Rosenkvist-Brorsson. Ålder från högstadiet och uppåt. Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas med musikgudstjänst i Domkyrkan kl.16.00

Pga olika omständigheter kom repertoaren sent samt med lite annan inriktning än som sagts från början. Dagen kommer att genomföras i nuvarande tappning, därefter utvärdering.

 

3.Gosskörläger 24-26 januari 2014

Patrik har kontaktat Staffan Plantin i Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014. Detta kommer äga rum i Karlskrona 24-26 januari 2014 med start kl.19.00 på fredagskvällen.

Åldersgrupp 8 år – målbrottet. Lägret kommer att ledas av Joakim Olsson- Kruse.

Patrik kollar upp arrangemanget så att allt är klart

Sista anmälningsdag den 13 december-13.

 

4. Kommande arrangemang

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Max 60 barn 10-14 år.

Patrik bokar upp de övriga lokaler som behövs, stora konferens, församlingshemmet, kyrkan.

Repertoar ; K. Runow ”Festen” en dopmusikal. Patrik får i uppdrag att fråga Runowmedia om specialpris på notmaterialet för de församlingar som deltar i lägret. För att hålla kostnaderna nere kommer ingen extern sångpedagog att rekryteras.

 

5.  Kommande sammanträden

2013-11-25 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.