Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2011-11-07 kl 13.00.
Plats: Själavårdscentrums lokaler

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Yvonne Steen- Ohlander , Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 169:1-2,7 sjöngs samt att vår ordf. läste texten i Luk.20:37-38, samt framförde en hälsning från vår förre ordförande biskop Jan-Olof Johansson.

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes

§ 3 Vår kassör Aina von Bredow gav en ekonomisk rapport

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen om genomförda och kommande aktiviteter. Körläger på Sunnerbogården den 29-30 oktober-11 då musikalen ”Ängel utan vingar” framfördes under ledning av kompositören Karin Runow. Lägret belv fulltecknat och fler hade önskat att delta. Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström. Kontakt har också tagits med Kyrkosångsförbundet Riks för att få klarhet vad som är Växjös ansvar vid genomförandet av Ungdomskörsfestivalen 2016, inget klart besked har lämnats.

§ 5.Rapport från kyrkosångsfesten 15-16 oktober där det var 260 deltagande körsångare. En härlig helg där det dock tål att tänkas på tidsperspektivet gällande mat och förflyttningar om det blir så stort antal en annan gång. Mycket positivt med den inledande konserten med kyrkomusikerkören.

§ 6 Peter Wänehag, Mona Wallinder och Aina von Bredow rapporterade från förbundsstämman i Stockholm 28-29 okt.-11.

§ 7 Bidragsansökan från Vidinge kontrakt gällande bidrag för uppförandet av ”Förklädd Gud” bordlades med motiveringen att detfortfarande finns möjlighet för andra körer/ kontrakt att inkomma med önskemål om bidrag gällande hösten. Ärendet kommer att tas upp vid det konstituerande sammanträdet efter årsmötet 9 jan-12.  För att på bästa sätt fördela de budgeterade medel mellan olika kontraksevenemang under hösten / våren bör ansökan om bidrag ha inkommit till styrelsen i god tid ( 1/6) innan sista sammanträdet på våren, samt (1/12) för att kunna behandlas på första sammanträdet nästkommande år.

§ 8.Nyårsmötet den 9 jan-2012 En arbetsgrupp bestående av Sten-Inge Petersson, Yvonne Steen-Olander och Patrik Sassersson har arbetat vidare med detta. Oratoriet ”Levande vatten” kommer att presenteras av kompositören Stefan Klaverdal Som komplement kommer nya dopsånger att presenteras samt tal om nya handboken som en direkt fortsättning på sommaren/höstens fortbildningar i ämnet. Avslutning i Domkyrkan.

I samband med nyårsmötet kommer också årsmöte att äga rum. På detta sätt ges det möjlighet att komma i fas med frågan om ansvarsfrihet för styrelsen..

§ 9.Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.