Mötesanteckningar - Barnkörsektionen

2017-05-08

 

Närvarande:Anna-Maria Toftgård, Sara Karinsdotter, Christina Pettersson,Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1. Barnkördag 2017 och 2018

Barnkördag är 11 mars 2017 i Hovmantorp. En väl genomförd dag med mycket god planering och mat J  ett stort tack till församlingen. Detta framfördes telefonledes till Karin Einarsson.

Dags att tänka på nästa års barnkördag som föreslås äga rum i första hand 3 mars i andra hand 10 mars. Patrik tillfrågar följande församlingar i nämnd ordning Anderstorp, Gnosjö, Burseryd.

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 20-21 januari 2018 i Söraby

Ålder från 8 år-efter målbrottet

Sara Karinsdotter bokar samt tillfrågar kollega att jobba tillsammans med.

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Alla ungdomskörer är välkomna, diskantkörer, flickkörer, killkörer, blandade körer!

Mycket fokus på tonbildning och på sånger som går att göra med både diskantkör och blandad kör, så att alla kan använda repertoaren när man kommer hem.

 

4. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Funderar vidare gällande musikal eller vad som ska vara repertoaren.

Anna-Maria bokar kyrkan. Alla ombedes tänka till gällande vad som lägret ska innehålla musikaliskt.

 

5. Kommande sammanträden

2017-08-28 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-10-02 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.