Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-10-05 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Sten-Inge Petersson, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Vice ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 613:-  samt lästes en text ur Uppenbarelseboken 12:7-12.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport. Då det är svårt att utläsa hur medlemsavgifterna till ksf ska betalas in, för vilka det gäller, så fick Aina och Mona i uppdrag vid förra mötet att ge ett förslag som förtydligar detta. Förslaget lyder; 300 kr per församling eller distriktskyrka (församlingsdel) med självständig körverksamhet.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar .

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år

 

§ 5. Gällande kommande kyrkosångsfest den 17-18 okt 2015.

Underhållning på festen kollas upp, kanske kördeltagare från Ceciliakören.

 

§ 6 Nyårsmötet med stämma den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg.

Deltagaravgift måndag: 200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 300 kr för övriga.

Det blir en fördjupningsdag kring ämnet "Anti-aging" den 12/1. (Max 20 deltagare)

Deltagaravgift måndag +tisdag: 1.200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 1.300 kr för övriga.
Man måste ha varit med på måndagen för att delta på tisdagen. Anmälan sker via Sensus

Ev behövs det extra ledare. Sensus meddelar detta i december om så är fallet.

 

§ 7 övriga ärenden

Anmälan till kyrkosångsfesten. På förekommen anledning gällande anmälan från privatpersoner;

Informera i samband med kyrkosångsfestens anmälan att; Anmälan sker via körledaren

 

Vid fortbildningsveckan, v 43, kommer kyrkosångsförbundet under onsdagen att delta i fyra kortpass (30 min) med rubriken ”Körsång- en rörelse som skapar gemenskap”. Dessa håller Peter och Yvonne i. På förmiddagen kommer Peter att bemanna montern med info om verksamheten och på eftermiddagen Inga-Lill + Mona välkommet. Inga-Lill har uppdaterat broschyren gällande vår verksamhet. Hon trycker upp ca 200 av densamma. Marita är kontaktad och vi kan låna rollups från riks samt ev få några nummer av körjournalen för utdelande. Inga-Lill ser till att montern byggs upp på måndagen.

Styrelsen uppmanas att fundera och meddela valberedningen förslag på förbundsdirigent

 

§ 10 Kommande sammanträden;

Måndagen den 30 nov kl.10.00 i Domkyrkocentrum

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Mona Wallinder, vice ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.