Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-11-25 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Jonsson, Aina von Bredow, Kalle Engqvist, Thomas Niklasson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 629 samt lästes ur

Psaltaren 102.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes med tillägget

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomskördag för högstadiet 9 november 2013 med ett 40-tal deltagande ungdomar

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift, Karlskrona 24-26 jan-14

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Undersöka möjligheten att ha höstlovsläger 2014 för ungdomar.

 

§ 5.Nyårsmöte den 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Tonsättaren Karin Rehnqvist kommer att vara gästföreläsare.

 

§ 6 En kort redogörelse från förbundsstämman i Uppsala den 15-16 nov där Peter Wänehag, Mona Wallinder, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson deltog. Till ny förbundsordförande i Sveriges kyrkosångsförbund valdes Jan-Olof Johansson, nuvarande biskop i Växjö.

 

§ 7 Under punkten övriga ärenden. Då antalet anmälda till höstens kyrkosångshögtid var betydligt fler än vad som kunde delta, beslutade styrelsen att anordna en extra kyrkosångsfest 2014 med samma repertoar som den i Jönköping i höstas. De anmälda som ej fick plats 2013 i Jönköping har förtur, under förutsättning att de är anmälda innan deadline.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 14 januari-14 konstituerande sammanträde efter årsmötet.

Måndagen den 3 februari-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.