Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-04-16 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Thomas Niklasson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 849 sjöngs samt att vår ordf. talade om ”Fönyelse i påsktiden.”

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Förelåg inget från  kassören. En påminnelse om att församlingarna är dåliga på att betala in sina medlemsavgifter.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström, en mycket lyckad dag med ett 70 tal deltagare.

Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt planer på Gosskörläger januari 2013.

§ 5.Inför nästa års nyårsmöte den 7 januari-13 lades en enkät ut på hemsidan där det gick att kryssa för olika alternativ samt att själv framföra egna önskemål om vad denna dag ska innehålla. Tyvärr var det ytterst få som deltog så ingen fingervisning om önskemål gick att få. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Christer Svensson tillfrågas om att detta.

§ 6 Då det inte rent praktiskt gick att hålla kyrkosångsfest till hösten så flyttas den till 2013.

Då tillfrågas Jönköping Sofia gällande den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och kvarstår. Patrick undersöker möjligheten att göra en kyrkomusikerdagar den 18 –19 oktober med samma tema som präst och diakonmötet veckan efteråt  kommer att ha,  ” Ringar på vattnet”

Vid anmälan ska finnas möjlighet att kryssa för om man bara vill delta och sjunga i högmässan eller både högmässa och konsert, samt vilken stämma man sjunger.

 

§ 7.Vid körfestivalen i Greifswald 24-26 augusti-12 kommer P-G Petersson att hålla seminarium om svensk körmusik. Ev har Thomas Niklasson och Peter Wänehag möjlighet att delta vid festivalen.

 

§ 8. I barn och ungdomskörs sektionen har Anki Lindekvist begärt sin avgång och ersätts av Boel Dougan.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 4 juni-12 samt 3 september-12. Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.