Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-04-16 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Thomas Niklasson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 849 sjöngs samt att vår ordf. talade om ”Fönyelse i påsktiden.”

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Förelåg inget från  kassören. En påminnelse om att församlingarna är dåliga på att betala in sina medlemsavgifter.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström, en mycket lyckad dag med ett 70 tal deltagare.

Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt planer på Gosskörläger januari 2013.

§ 5.Inför nästa års nyårsmöte den 7 januari-13 lades en enkät ut på hemsidan där det gick att kryssa för olika alternativ samt att själv framföra egna önskemål om vad denna dag ska innehålla. Tyvärr var det ytterst få som deltog så ingen fingervisning om önskemål gick att få. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Christer Svensson tillfrågas om att detta.

§ 6 Då det inte rent praktiskt gick att hålla kyrkosångsfest till hösten så flyttas den till 2013.

Då tillfrågas Jönköping Sofia gällande den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och kvarstår. Patrick undersöker möjligheten att göra en kyrkomusikerdagar den 18 –19 oktober med samma tema som präst och diakonmötet veckan efteråt  kommer att ha,  ” Ringar på vattnet”

Vid anmälan ska finnas möjlighet att kryssa för om man bara vill delta och sjunga i högmässan eller både högmässa och konsert, samt vilken stämma man sjunger.

 

§ 7.Vid körfestivalen i Greifswald 24-26 augusti-12 kommer P-G Petersson att hålla seminarium om svensk körmusik. Ev har Thomas Niklasson och Peter Wänehag möjlighet att delta vid festivalen.

 

§ 8. I barn och ungdomskörs sektionen har Anki Lindekvist begärt sin avgång och ersätts av Boel Dougan.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 4 juni-12 samt 3 september-12. Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.