Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-10-06

 

Närvarande:Carina Stjernquist-Carlson, Sara Karinsdotter, Pelle Hammarlund och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo

Värnamo församling är värdförsamling för barnkördagen 25 april-15.Maxantal är 200 barn

Övningen delas upp små barn = ungefär  t.o.m 2:a klass (Inga-Lill + Sara / Paula) stora barn = fr.o.m 3:dje klass (Yvonne och Patrik)

Repertoar;

Nr 212 Jag tänder ett ljus /K Andeby            ur ”Nya” Barnpsalmboken (ISBN 91-7195-421-7)

Nr 33 Guds dag/G Bornemark                      ur Kyrksång  (ISBN 91-526-2647-4)

Öppna alla fönsterluckor/L Brandström         ur ”Unga gunget”  Wessman 9541

Give it up /M Gohl                                       C 2778 (finns att köpa på Wessman)

Jag har en ängel vid min sida /K Runow       GE 10974

Så stor som himlen är /Bokblad/Sandström  GE 12220 (små verser,  alla refräng)

Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson  HH 3908 (stora)

Inga-Lill kontaktar Värnamo för uppdatering av hur långt de hunnit I planering, samt vilka psalmer som blir aktuella

 

2. Ungdomskörläger 24-25 oktober 2014

Ungdomskörläger på St.Sigfrids folkhögskola i samband med höstlovet, 24-25 oktober 2014. Maxantal 65 personer. Sista anmälningsdag 10 oktober. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Denna första gång är lägret gratis att delta i. Yvonne Steen Ohlander tillsammans med Lawrence Jonsson håller i lägret.

Repertoaren är följande;

Eternity/Bojesen                                          WH 31243

Kyrie /Ripps                                                ur Missa Brevis SKSF387 (Wessmans, SATB)

 

Maria Brisvall Rydqvist har arrangerat tre sånger för både diskantröster och SATB till Kulturskolan.

Man kan alltså sjunga de arren samtidigt. De är inte utgivna men vi har tillstånd att använda dessa noter vid Kyrkosångsförbundets ungdomskörläger,

och de erhålles vid anmälan;

Låt mig värma din frusna själ- Robert Broberg

Bright eyes– Art Garfunkel

Där du andas, ur filmen ”Arn” - Glenmark/Strömstedt

 

Yvonne håller kontakten med St.Sigfrids folkhögskola, Inga-Lill sammanställer anmälningarna samt specialkost o dyl.

 

3. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 24-25 januari 2015

Församlingsgården och kyrkan i Söraby, Rottne.

Medverkande: Joakim Olsson Kruse, Karlskrona.

Repertoaren anpassas till deltagarna som anmäler sig.

Inkvartering från kl. 10.00 på lördagen. Repetitionerna inleds kl. 11.00.
Lägret avslutas med högmässa och fika därefter. Slut c:a 13.00.
Åldrarna är från 8 till 13 år.
Max cirka 30 deltagare. Golvsinkvartering

Det kostar preliminärt 200 kr/person, d.v.s. självkostnadspris för maten

Sara Karinsdotter är kontaktperson

 

4. Kommande arrangemang

Börjat fundera över Gosskörlägret 2016, lämpligt datum 23-24 januari. Tillfråga Joakim Olsson Kruse om detta samt tala med Staffan Plantin Lunds stift då detta torde vara ett gemensamt läger. Lämplig plats , Älmhult?

Ungdomskörsfestivalen i Växjö 2016- vad är vårt ansvar, mat, inkvartering (golv), workshops, röstcoach? Norrtullsskolan?

 

5.  Kommande sammanträden

2014-11-10 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45 .Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.