Körinfo

Här finner du uppgifter om och kring våra körer

Under fliken "Medlem" finns faktura på medlemsavgifter och statistik på vilka medlemskörer som ingår i Växjö stift kyrkosångsförbund. Kommer inom kort.
Man betalar en medlemsavgift för alla i församlingen/distriktets ingående körer.
(gäller distrikt med egen körverksamhet).
För att få subvention vid arrangemang och få möjligheten att beställa förtjänsttecken, skall församlingen ha varit medlem de senaste fem åren. Det går att betala retroaktivt.

På sidan "Statistik" finns sammanställning av inrapporterat antal körmedlemmar och om man klickar på "Körstatistikrapportering" kan rapporter lämnas online.

Här finns också en länk till QR-kod om man vill använda sig av det vid exempelvis en konsert där man tar upp kollekt till Växjö stifts kyrkosångsförbund  swish

Slutligen finns det under fliken "Blanketter" nedladdningsbara filer, t.ex. för rekvisition av förtjänsttecken.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.