Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Domkyrkan, Växjö 2013-01-07 kl 16.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Kerstin Jonsson, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet.

 

§ 2 Till att justera protokollet utsågs Kerstin Jonsson.

 

§ 3 Vid föregående års sista sammanträde bordlades en bidragsansökan från Stranda-Handbörs kontrakt gällande ekonomiskt stöd vid en kontraktsdag  då Vivaldis ”Gloria” kommer att framföras. Beslutades att bidra med 8000:-.

 

§ 4 Kommande sammanträden;

Måndagen den 18 mars-13 samt måndagen den 3 juni-13. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

Vid protokollet

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

 

Kerstin Jonsson, justerare

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.