Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2018-01-08

Närvarande: Christina Pettersson, Yvonne Steen-Ohlander, Karin Einarsson och Inga-Lill Gustafsson

 1. Barnkördag 3 mars 2018 i Gnosjö

Repertoar   ur ”Mässa för de minsta” (Tomsing):

Nu är det tid
Hjälp
Det tummar vi på
Du tröstar ändå
Tack för idag
Två psalmer från 2017 års psalmtävling vilka vi fått tillstånd att använda

·         Trädet dansar sjunger

·         Himlen är här

Psalmer sänds ut då anmälan till dagen inkommer.

Dona Nobis Pacem (SA) av Mary Lynn Lightfoot.
L151175H, Wessmans

Yvonne Steen Ohlander förbereder sig för att vara dirigent. Christina undersöker om att ordna kompband.

Inga-Lill kollar upp med musikern på plats, Elisabeth Ringdahl, gällande det praktiska.

Inga-Lill försöker fixa en affisch att sända ut till körledare

Inga-Lill underrättar Julia Jonsson, ny präst i bk-sektionen, gällande hennes uppgifter på bk dagen

 

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 20-21 januari 2018 i Söraby

Ålder från 8 år-efter målbrottet

Inga-Lill kollar upp det praktiska med Joakim Olsson Kruse, även Tilda kan delta.

Tina Glimsjö är kontaktperson på plats.

Kostnad för lägerdeltagare 200 kr (självkostnadspris för maten )

För närvarande 17 gossar anmälda.

 

3. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Kolla ”I samma båt” 13223. Musikalen görs, rekvisita (öron) tillverkas där.

Ny kontakt Rebecka Wendel. Kolla även Klas (kh) .Ev musikalförfattare med, har erbjudit sig.

Inga-Lill kontaktar Tilda om medverkan på läger samt Julia J om hennes roll.

 

4. Övrigt

Inga-Lill uppmärksammad på att det står fel mailadress till henne på ksf sida. Bra om det blir rätt då det annars blir svårt med kontakten.

 

5. Kommande sammanträden

2018-02-05 kl.10.00 i Växjö. Domkyrkocentrum eller annan plats som snarast meddelas.

2018-02-26                                                  -”-

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.