Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-03-21 kl 10.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 454:- samt lästes en text ur Matt.26:1-16

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

Påminna om att i nästa års kollektcirkulär tacka för stödet från stiftets församlingar.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar .

Barnkörläger 19-22 juni 2016på Tallnäs.

Killkörläger 2017 under planering liksom barnkördag 2017

Ännu inga anmälda till barnkördagen i Birgittakyrkan, Kalmar. Beror det på att det är mässa, ska det vara musikgudstjänst eller är det så att barnkördagarna har spelat ut sin roll ?

 

§ 5. Cecilia, Patrick och Inga-Lill kan stå i mötesbyrån vid Ungdomskörsfestivalen den 6-8 maj 2016. Kollar upp om även Karin Einarsson har möjlighet till detta.

 

§6 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet.

 

 

§ 7 Övriga ärenden

Viktigt värna kopplingen stiftet – kyrkosångsförbundet. Detta görs på bästa sätt genom att bevara kopplingen musikkonsulent – kyrkosångsförbundet.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 16 maj 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.