Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-03-21 kl 10.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 454:- samt lästes en text ur Matt.26:1-16

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

Påminna om att i nästa års kollektcirkulär tacka för stödet från stiftets församlingar.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar .

Barnkörläger 19-22 juni 2016på Tallnäs.

Killkörläger 2017 under planering liksom barnkördag 2017

Ännu inga anmälda till barnkördagen i Birgittakyrkan, Kalmar. Beror det på att det är mässa, ska det vara musikgudstjänst eller är det så att barnkördagarna har spelat ut sin roll ?

 

§ 5. Cecilia, Patrick och Inga-Lill kan stå i mötesbyrån vid Ungdomskörsfestivalen den 6-8 maj 2016. Kollar upp om även Karin Einarsson har möjlighet till detta.

 

§6 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet.

 

 

§ 7 Övriga ärenden

Viktigt värna kopplingen stiftet – kyrkosångsförbundet. Detta görs på bästa sätt genom att bevara kopplingen musikkonsulent – kyrkosångsförbundet.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 16 maj 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.