Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-02-15

 

Närvarande:Sara Karinsdotter, Tilda Hansson,Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget.

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

Be Ida Fahl kola upp hur det går att åka med bussar från stationen och vice versa.

Sista  mötet innan bk-dagen (11 april) är förlagt till Birgittakyrkan, Kalmar.

Bra om tjänstgörande präst på plats då också kan vara med på mötet.

Sista anmälningsdagen 7 april-16

Inga-Lill kollar med Tapio Viitala om han kan spela elbas, Patrik spelar trummor och Yvonne leder.

Inga-Lill kollar upp busstider från stationen till Birgittakyrkan och vice versa.

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona, ledde detta läger. Plats Älmhults församlingshem Ålder 8-14 år. 32 stycken anmälda (pojkar + ledare) deltog. Det fungerade väl men skulle varit bra om killarna kunnat delas i två grupper, något att tänka på till nästa gång. Åldersmässigt från 8 år – målbrottet (oberoende när det inträffar)

 

3. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag bokat Tallnäs.

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

Repertoar kommer vara Stina Wessmans mässa ”Den jag älskar” samt ytterligare sånger av Anna-Maria T som lärs ut på plats.

Anna-Maria kollar upp om det finns ungdomar på orten som kan spela bas och trummor.

Sara och Inga-Lill delar på sånglektionerna

Patrik spelar piano, Anna-Maria leder och lär ut sina egna sånger.

Patrik har kollat med Mattias om han kan tänka sig att ha liturgikpass, oklart, hur det blir.

Stina Wessman, kompositör till ”Den jag älskar”  har ställt sig positiv till att medverka på lägret.

 

4. Barnkördag 2017

Dags att tänka på nästa års barnkördag och det lär bli i Kronobergs län. Förslag på datum är 11 mars 2017 (reserv 18 mars) i Hovmantorp Patrik talar med Karin E gällande detta.

 

5. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, januari 2017

Patrik talar med Staffan Plantin om det är av intresse att göra tillsammans med Lunds stift, förslagsvis i Hässleholm (bra kommunikationsmässigt)

Sara talar med Joakim om han kan tänka sig att åter leda, förslagsvis den 28-29 januari (reserv 22-23 januari)

 

6. Övrig info

Patrik informerade om ”Dreiklang” 15-17/7 2016, kördagar för bl a ungdomskörer i Lubeck.

 

7.  Kommande sammanträden

2016-03-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl 10.00

2016-04-11 i Birgitta kyrkan Kalmar kl 10.00 (hoppas vi på)

2013-05-16 på Patriks rum Östarboliden i Växjö kl.10.00

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.