Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Bykstugan 2013-02-04

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Mia Andersson, Kerstin Johansson  och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

 

1.Gosskörlägret

På gosskörlägret i Jönköping den 26-27 januari 2013 deltog 29 pojkar under Petter Ekbergs ledning. Det fungerade mycket bra och kommer att bli ett återkommande arrangemang. Tanken är också att när tiden är mogen så kommer pojkarna att delta i riksarrangemanget i Rättvik. Inför nästa år så kontaktar Patrik Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014.

 

2.   Barnkördag 13 april 2013

Läget under kontroll. Hittills 40 barn anmälda.

Repertoar är serie D i Handboksförslaget ( barnvänlig mässmusik av Karin Runow) samt ur ”Så gick det till” (Psalmer för barn) GE 11777

Livets bröd, Uppståndelsen, En ny start (v 3-5 med diskant för de större barnen)

Ur ”Gospel för unga”   In my heart

Tider;

12.00 övning,

13.00 lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

14.15 genrep med paus i mitten

16.00 mässa

Margareta Wessel Karlsson (kantor i Mönsterås) är tillfrågad om lokala musiker, framförallt basist, svar inväntas.

Tvärflöjt finns.

 

 

3. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag under hösten 2013 med tema  Afrika. Ålder från högstadiet och uppåt.

Birgitta Rosenkvist- Brorsson har tackat ja till att medverka den 9 nov–13.

Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas med musikgudstjänst i Domkyrkan kl.16.00

 

4. Protokoll

Från riks har kommit en uppmaning att skicka in alla styrelseprotokoll. Sekreterarens fråga till riks var då om även barn och ungdomskörssektionens anteckningar innefattades av detta. Gällande detta fick vi själva bestämma och efter att vi talat om det beslutade vi att handha mötesanteckningarna på samma sätt som styrelseprotokollen.

 

5.   Kommande sammanträden

2013-03-18 i Bykstugan, Stiftskansliet i Växjö. Fika från 09.45 därefter gemensam lunch med styrelsen.

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.