Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-04-14 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson, Yvonne Steen-Ohlander,  Aina von Bredow, Sten-Inge Petersson, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 438 samt lästes ur

Rom.5:1-5.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp fick ställas in p g a för få anmälda.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Fullt. Förfrågan från lokal församling att vara med men inte bo på Allégården. De är välkomna att delta men får då betala 500:- / barn , matkostnad, samt att körbarnen måste ha med en ledare.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 på St.Sigfrids folkhögskola

 

§ 5 Extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Hittills inte så många anmälda men då sista anmälningsdagen är 30/9 behöver körer som anmäler sig vara säkra på om de kommer med eller inte. Patrik kollar därför upp extra med de som förra gången hamnade på förturslistan. Detta för att i så god tid som möjligt kunna lämna besked till övriga om det finns plats eller inte.

 

§ 6 ”Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av Ksf anordnat arrangemang”, ”Policy gällande alkohol, drog och tobak vid av kyrkosångsförbundet anordnade läger för barn och ungdomar” samt ”Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av kyrkosångsförbundet äger rum”.

Gällande dessa tre områden arbetar Aina, Patrik och Inga-Lill vidare på förslag att presentera på nästa sammanträde.

 

§ 7 Lagen om registerkontroll

Styrelsen har tidigare beslutat att; Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow. Frågan uppkom på Bk- sektionen huruvida detta gäller även medföljande körledare vid sommarens läger.För övriga ledare förutsätter Kyrkosångsförbundet att respektive församling tillser att motsvarande sker.

 

§ 8 Under punkten övriga ärenden.

Ansökan om bidrag har inkommit från Stranda-Handbörds kontrakt gällande kördag. Då ansökningstiden för våren ännu inte gått ut så bordläggs ärendet till nästa sammanträde.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 2 juni-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.