Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-04-14 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson, Yvonne Steen-Ohlander,  Aina von Bredow, Sten-Inge Petersson, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 438 samt lästes ur

Rom.5:1-5.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp fick ställas in p g a för få anmälda.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Fullt. Förfrågan från lokal församling att vara med men inte bo på Allégården. De är välkomna att delta men får då betala 500:- / barn , matkostnad, samt att körbarnen måste ha med en ledare.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 på St.Sigfrids folkhögskola

 

§ 5 Extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Hittills inte så många anmälda men då sista anmälningsdagen är 30/9 behöver körer som anmäler sig vara säkra på om de kommer med eller inte. Patrik kollar därför upp extra med de som förra gången hamnade på förturslistan. Detta för att i så god tid som möjligt kunna lämna besked till övriga om det finns plats eller inte.

 

§ 6 ”Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av Ksf anordnat arrangemang”, ”Policy gällande alkohol, drog och tobak vid av kyrkosångsförbundet anordnade läger för barn och ungdomar” samt ”Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av kyrkosångsförbundet äger rum”.

Gällande dessa tre områden arbetar Aina, Patrik och Inga-Lill vidare på förslag att presentera på nästa sammanträde.

 

§ 7 Lagen om registerkontroll

Styrelsen har tidigare beslutat att; Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow. Frågan uppkom på Bk- sektionen huruvida detta gäller även medföljande körledare vid sommarens läger.För övriga ledare förutsätter Kyrkosångsförbundet att respektive församling tillser att motsvarande sker.

 

§ 8 Under punkten övriga ärenden.

Ansökan om bidrag har inkommit från Stranda-Handbörds kontrakt gällande kördag. Då ansökningstiden för våren ännu inte gått ut så bordläggs ärendet till nästa sammanträde.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 2 juni-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.