Protokoll fört vid förbundsstämma med
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Domkyrkocentrum, Växjö 2016-01-11 kl 12.45

 

§ 1.  Förbundsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Wänehag, som hälsade närvarande medlemmar välkomna.

 

§ 2. Till förbundsstämmans ordförande utsågs Peter Wänehag

 

§ 3. Till sekreterare för förbundsstämman utsågs Patrik Sassersson.

 

§ 4. Upprop av ombud för stiftsförbundets körer.
De närvarande personerna representerade

Västra Torsås, Skatelöv, Kalmar domkyrka, Bäckebo, Norrahammar, Växjö stads- och domkyrkoförsamling, Nye – Näshult – Stenberga, Norra Sandsjö, Nybro S:t Sigfrid, Nässjö, Bäckseda – Korsberga, Åseda, Söraby, Nottebäck, Sjösås, Voxtorp – Gällaryd – Tånnö, Mönsterås, Barkeryd – Forserum, Älghult och Fliseryd.

 

§ 5. Till att jämte förbundsstämmans ordförande justera protokollet utsågs

Sara Karinsdotter och Christina Glimsjö.

 

§ 6. Den föreslagna dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 7. Under ”Övriga ärenden” lades till information om stipendium och policydokument.

 

§ 8. Föregående förbundsstämmas protokoll föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 9. Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 10. Balans- och resultatrapporter för 2014 och 2015 samt revisionsberättelser från dessa verksamhetsår föredrogs och godkändes.

 

§ 11. Ordförandeklubban lämnades över till Patrik Sassersson och därefter beviljade förbundsstämman styrelsen ansvarsfrihet för åren 2014 och 2015.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 12. Årsavgiften för 2016 och 2017 fastställdes till 300 kr per församling eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet. I samband med beslutet föredrogs budgetförslaget för 2016, vilket godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 13. Ordförandeklubban lämnades åter över till Patrik Sassersson, varvid Peter Wänehag omvaldes till ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund för 2016 och 2017.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 14. Till vice ordförande omvaldes Mona Wallinder.

Till kassör omvaldes Aina von Bredow.

Till sekreterare omvaldes Inga-Lill Gustafsson.

Till styrelseledamot omvaldes Cecilia Nordquist.

 

§ 15. Till styrelsesuppleanter valdes Kerstin Johansson (omval), Kerstin Karlsson (nyval) och Therese Ström (nyval).

 

§ 16. Barn- och ungdomskörssektionen valdes enligt följande:

Omval av Inga-Lill Gustafsson - tillika sammankallande, Sara Karinsdotter och Karin Einarsson. Nyval av Elisabeth Ernstig, Mattias Rosenquist och Anna-Maria Toftgård.

Till suppleanter i barn- och gosskörssektionen nyvaldes Christina Petersson, Jönköping och Tilda Hansson, Tolg/Växjö.

 

§ 17. Till förbundsdirigenter omvaldes Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen-Ohlander. Den tredje platsen blev vakantsatt tills styrelsen hittat en lämplig kandidat.

 

§ 18. Till revisorer omvaldes Kerstin Åkesson och Gunnel Gustavsson, båda Växjö.

 

§ 19. Till revisorsuppleanter omvaldes Harald Petersson, Sävsjö och Heléne Johansson, Jönköping.

 

§ 20. Till valberedning utsågs Kerstin Jonsson, tillika sammankallande, Veronica Salmons och Elisabeth Stoltz-Niklasson.

 

§ 21. Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Sveriges kyrkosångsförbunds ombudsstämma 2017.

 

§ 22. Övriga frågor. Styrelsen genom Mona Wallinder informerade om inrättandet av ett stipendium för förtjänstfulla insatser för kyrkosångens främjande. Stipendiater kan vara kyrkomusiker, korister eller präster. Prissumman är på 5000 kr och styrelsen utgör jury.
Likaledes informerades om att styrelsen tagit fram följande tre policies:
Alkohol, tobaks- och drogpolicy vid evenemang, deltagaravgifter för värdförsamlingars körer samt regler för avbokning i samband med arrangemang.

 

§ 23. Förbundsstämman avslutades av ordförande Peter Wänehag, som tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet

 

 

Patrik Sassersson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

 

 

 

Sara Karinsdotter, justerare                             Christina Glimsjö, justerare

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.