Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-05-19

 

Närvarande:Carina Stjernquist Carlson, Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Annika Emilsson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 25 april 2015

Värnamo församling har tackat ja till att vara värdförsamling för barnkördagen 25 april-15.Yvonne Steen-Ohlander är inbjuden att vara med vid nästa sammanträde då vi tillsammans väljer repertoar.

Varje ledamot i bk-sektionen ombeds att ta med lämplig repertoar av musikal/sångcollage slaget.

 

2. Sommarläger 15-18 juni 2014

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa, då vi jobbar med musikalen ”Festen”.  Lägret är fulltecknat men det går bra att sätta upp sig på kölista.

Beträffande den prästerliga medverkan är Annette beredd att hålla två halvgruppspass om ”Dopet”. Biskop Jan-Olof Johansson har lovat vara med på avslutningsgudstjänsten då musikalen framförs. Inga-Lill & Patrik tar inledningsgudstjänsten, Inga-Lill morgonbönerna och Sofia aftonbönerna.

Rollerna i musikalen fördelas av Sara samt sänder ut nödvändig info till deltagande körer gällande medtagande av noter / utantill, manus samt övrigt gällande klädsel osv. Sofia fixar lusselinnen till änglarna, Inga-Lill vingar.

Beträffande medtagande av telefoner/ipad o dyl hade det inkommit en fråga. Följande svar finns att läsa i välkomstbrevet;  ”Önskemål att mobiltelefoner och egna musikanläggningar undviks under lägret. Och de får åtminstone inte vara påslagna under lektionspass/aktiviteter. Respektive ledare ansvarar för barnens mobiler, om man väljer att samla in dem.”

 

3. Kommande arrangemang

Ungdomskörläger på St.Sigfrids folkhögskola i samband med höstlovet, 24-25 oktober 2014. Maxantal 65 personer. Sista anmälningsdag 10 oktober. Kostnad 300 kr för ungdomar 500 kr för övriga. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillsammans med Lawrence Jonsson håller i lägret. Patrik bokar kapellet på folkhögskolan för avslutningsgudstjänsten. Yvonne Steen-Ohlander presenterar lämplig repertoar vid kommande möte.

 

 

4.  Kommande sammanträden

OBS! Kommande sammanträde går INTE att genomföra via Skype då rum och utrustning inte är tillgängligt utan

2014-06-02 i Bykstugan och ev därefter på Patriks rum (för att spela igenom repertoar)  Östraboliden i Växjö kl.09.45 Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.