Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-11-30 kl 10.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Vice ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 424:- samt lästes en text ur Sakarja 9:9-10.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar .

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult, hittills en kör anmäld.

Barnkörläger 19-22 juni 2016på Tallnäs.

Anna –Maria Toftgård ny ledamot i Bk-sektionen.

 

§ 5. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och de ändringar som behövdes noterades.

 

§ 6.  Gällande själva programmet "Anti-aging für die Stimme" verkar allt vara under kontroll. Styrelsen kommer föreslå stämman;

Styrelsen jobbar vidare gällande förändring av nivå på medlemsavgift.
I samband med stämman delas ut ”Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången” Detta kan innebära framtidsinriktade insatser eller genomförda. Nomineras kan korister, körledare och präster verksamma i Växjö stift. Stipendiet är på 5000 kr.
 

§ 7 Övriga ärenden

Beslutade att stödköpa 10 ex av boken ”Speldonet-Cahmanorglar 1674-1737- En tongivande byggnadskonst.” Boken innehåller även stycke om kyrkosången.

Informera på stämman om de olika policy som finns- drog, deltagaravgifter, avbokning, anmälan samt belastningsregistret.

Kort info från förbundsstämman i Västerås.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

I samband med stämman den 11 januari-16

Måndagen den 15 februari-16. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.