Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2013-11-25

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Sofia Stynsberg, Sara Karinsdotter  och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 2014

Hovmantorp har tackat ja till att vara värd för 2014 års barnkördag lördagen den 5 april.

Dagen kommer att firas som familjemässa. De angivna mässpartierna har både svensk och spansk text. De som har barn i körerna som är spansktalande uppmanas att sjunga på spanska samtidigt som övriga sjunger på svenska. Yvonne Steen Ohlander har tackat ja om att leda dagen.

 

2. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag den 9 nov 2013 ledd av Birgitta Rosenkvist-Brorsson. Ålder från högstadiet och uppåt. Deltagande av ett 40-tal ungdomar. En utmaning att ha med killar som egen körgrupp, dock bra som förebild för pojkar i vanliga körer. Inför framtiden tydligare kommunikation vid planering. Ungdomarna som deltog var positiva till dagen. Dock lite ”snopet” att den inte resulterade i en musikgudstjänst.

 

3.Gosskörläger 24-26 januari 2014

Patrik har kontaktat Staffan Plantin i Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014. Detta kommer äga rum i Karlskrona 24-26 januari 2014 med start kl.19.00 på fredagskvällen.

Åldersgrupp 8 år – målbrottet. Lägret kommer att ledas av Joakim Olsson- Kruse.

Patrik kollar upp arrangemanget så att allt är klart

Sista anmälningsdag den 13 december-13. Hittills 13 gossar + 2 ledare anmälda från Lunds domkyrka.

 

4. Kommande arrangemang

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Max 60 barn 10-14 år.

Patrik bokar upp de övriga lokaler som behövs, stora konferens, församlingshemmet, kyrkan.

Repertoar ; K. Runow ”Festen” en dopmusikal. I samband med beställning av musikalen ”Festen” från Runowmedia ange ”Barnkörläger Kastlösa” så lämnas 10 % rabatt.  För att hålla kostnaderna nere kommer ingen extern sångpedagog att rekryteras. Sara Karinsdotter ansvarar för det musikaliska, Anna Tornehag tillfrågas om att medverka som rytmikpedagog, lokal präst tillfrågas om kaplanskap.

Ungdomskörläger i samband med höstlovet 2014. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillfrågas om detta samt att vara med vid repertoarvalet.

 

5.  Kommande sammanträden

2014-02-03 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.30, inleds med fika. Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.