Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-11-07

 

Närvarande:Tilda Hansson Christina Pettersson, Anna-Maria Toftgård, Sara Karinsdotter, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1. Barnkördag 2017

Nästa års barnkördag är 11 mars 2017 i Hovmantorp. Maxantal 100st barn. Repertoar bl a ”återanvända” från sommarens körläger (Toftgård)  ;Dagen leds av Sara, Karin och Anna-Maria.

Karin kollar med lokala musiker bas och kongas/djembespelare. Inga-Lill frågar Elisabeth E om hon kan spela flöjt.

Ordningen för gtj samt ytterligare psalmer planerar Karin, Sara och tjänstgörande präst.

 

Ur ”Kom sjung för full hals”                         A-M Toftgård  Salt art nr 4660

   Jag är skapad av Gud

   Jag är hos dig

Ur ”Tänklåtar”                                              M Ringborg GE 12909 (partitur) / 12910 (bk stämma)

   Det gör gott för magen

   Tvivel och tro

   Tänk om

Jordens sång                                             A Cederberg Orreteg  SK 8745

Lova Gud från himlen –                               W A Mozart (CG 6802)

Måne och sol med diskantstämma (Kyrksång)

 

Gällande vårens bk-dag gör informatören i Hovmantorp en snygg affisch som kan spridas ut i stiftets församlingar.

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 21-22 januari 2017 i Hässleholm

Patrik talar vidare med Staffan Plantin gällande samarr med Lunds stift. Sara, vår nya förbundsdirigent, kommer att vara med tillsammans med en körledare från Lunds stift.(ej klart med körledare från Lunds stift) ej heller klart med boendet, däremot positivt från församlingen som denna söndag kommer fira en ekumenisk gtj.

Kostnad ca 250 kr dvs självkostnadspris för maten

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Uk dag 16 september i Domkyrkocentrum, samt Domkyrkan Växjö. Yvonne och Sara konfererar gällande denna dag. Arbete pågår. Uppmanar att bjuda in konfirmander till ungdomsmässan kl. 18.00 som avslutar dagen.

 

4. Körläger 17-20/6 2018

Patrik skickar förfrågan gällande priser till Hjortsbergagården, Tallnäs samt Allégården.

 

5. Kommande sammanträden

2016-12-05 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-01-10 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.