Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-03-14

 

Närvarande: Karin Einarsson, Anna- Maria Toftgård, Tilda Hansson, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget.

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

Be Ida Fahl kola upp hur det går att åka med bussar från stationen och vice versa.

Sista mötet innan bk-dagen (11 april) är förlagt till Birgittakyrkan, Kalmar. Möjlighet att samåka med Inga-Lill från Nybro.

Bra om tjänstgörande präst på plats då också kan vara med på mötet.

Yvonne ombeds att tala om vilket O Guds lamm, som ska användas

Sista anmälningsdagen 7 april-16

Tapio Viitala spelar elbas, Patrik spelar piano och Yvonne leder.

Inga-Lill kollar upp busstider från stationen till Birgittakyrkan och vice versa.

Från stationen; buss 411 kl 10.05 framme 10.22 eller buss405 kl 10.15 byte till 411 framme kl 10.42

Från Birgittakyrkan; buss 411kl 17.22 byte till 401 framme 17.48 eller buss 411 kl. 17.42 framme 18.00

 

2. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag bokat Tallnäs.

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

Repertoar kommer vara Stina Wessmans mässa ”Den jag älskar” samt ytterligare sånger av Anna-Maria T som lärs ut på plats. Sara och Anna-Maria talas vid om vem av dem som leder övn av ”Den jag älskar”

Anna-Maria kollar upp om det finns ungdomar på orten som kan spela bas och trummor.

Sara och Inga-Lill delar på sånglektionerna

Karin talar med ”sin” pedagog gällande olika arbetsuppgifter, se utskickad planering.

Patrik spelar piano, Anna-Maria leder och lär ut sina egna sånger.

Patrik har kollat med Mattias om han kan tänka sig att ha liturgikpass, oklart, hur det blir.

Stina Wessman, kompositör till ”Den jag älskar” medverkar på lägret.

OBS! Glöm inte att begära utdrag ur belastningsregistret om du är ledare!!!

 

3. Barnkördag 2017

Dags att tänka på nästa års barnkördag och det lär bli i Kronobergs län. Förslag på datum är 11 mars 2017 (reserv 18 mars) i Hovmantorp Patrik talar med Karin E gällande detta. Karin lämnar besked den 11 april.

 

4. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, januari 2017

Patrik talar med Staffan Plantin om det är av intresse att göra tillsammans med Lunds stift, förslagsvis i Hässleholm (bra kommunikationsmässigt) Om ej Lunds stift kommer att delta så är förslaget att tillfråga om att vara i Jönköping.

Sara har talat med Joakim om han kan tänka sig att åter leda, förslagsvis den 28-29 januari (reserv 22-23 januari)

 

5. Övrig info

Den som kan tänka sig att hjälpa till vid ungdomskörsfestivalen 6-8 maj meddelar detta å de snaraste .

 

6.  Kommande sammanträden

2016-04-11 i Birgitta kyrkan Kalmar kl 10.00 Samåkning från Nybro för den som önskar.

2013-05-16 på Patriks rum Östarboliden i Växjö kl.10.00

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.