Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Patriks rum 2011-10-03 

Närvarande: Mia Andersson, Sofia Stynsberg, Sara Karinsdotter, Anki Lindekvist, Sten-Inge Petersson,Patrik Sassersson  och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

1.   Barnkördag 21 april-12

Nässjö har tackat ja att vara värdförsamling. Kontaktperson där Marianne Liderfelt. Max 150 barn , sista anmälningsdag den 2 april-12.

Herde tema, repertoar bestäms nästa sammanträde då Sten-Inge Petersson är med som ska leda dagen. Var och en funderar över repertoar tills nästa gång.

Åldersdelad övning där Mia Andersson ( ev tillsammans med Mary Chard-Pettersson) övar de yngre barnen.( tom 2 a klass)

Tider för dagen;

11.30-12.30 åldersdelad övning

12.30-13.50 lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

13.50-15.30 gemensamt genrep med paus i mitten.

16.00 musikgudstjänst

Repertoar på temat "Herren är min herde"

Vårens första lärka (Regnbågens folk, Argument) - små
Herden (Regnbågens folk)
Aftonbön (Regnbågens folk)
Herren är min herde god (Kom och var me', Tonika nr 377)
Sjung med solen (Kom och var me') - stora vers, alla refräng
Stayed on Jesus (Kom och var me') - stora vers, alla refräng
Gud är mysterium, Riedel (SKG 1008)
Uppståndelsesamba, Riedel (SKG 1015) - stora
Fri som en fågel, Riedel (SKG 1011) - stora
Lilla lammet vilse går (Kyrkovisor för barn nr 738) - små
 

2.   Barnkörläger hösten 2011

Barnkörlägret på Sunnerbogården i Hamneda  lördagen den 29 oktober kl. 11.00 – söndag den 30 oktober kl. 16.00. Avslutas med musikal i kyrkan dit de körs med buss. Som material används musikalen ”Ängel utan vingar” av Karin Runow. Patrik undersöker vidare om ev speciallösning gällande notinköp, samt eventuell rekvisita som var och en ordnar.

 

3.   Körläger sommaren 2012

Körläger 2012, 17-20 juni på Oskarshamns folkhögskola. Ålder 10-14 år. Beslöt att använda mässan ”Barn i Guds tid” av Chr. Löwestam/E. Skeie/J.V. Ugland. Sara Karinsdotter tillfrågad om att leda det musikaliska men har tackat nej. Sten-Inge har lovat undersöka om det är möjligt för hans del. Elisabet Carcamo-Storm har tackat ja till att vara kaplan

 

4.   Ungdomskördag våren 2012

Ungdomskördag 11 februari 2012 i Teleborg. Gospeldag med övning och konsert i Teleborgs kyrka. Ålder Högstadiet och gymnasiet
Medverkan av Jonas Engström från Stockholms Gospelkör Festival och musiker

ur "Gospel 6" (Sthlm Gospelkör Festival)
Lord I lift your name on high
Lily in the valley
You are Holy
Who knows but you Lord
You are good

+ sånger som vi lär oss under dagen

Tider;

12.00-13.30 övning

13.30-14.30 lunch

14.30-17.00 övning med fikapaus

18.00 konsert

 

5.   Kommande sammanträden

2011-11-07 i Patriks rum i Arrendatorns stuga, Växjö. Fika från 09.45 Därefter gemensam lunch med styrelsen.

 

Vid datorn

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.