Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2017-02-27

 

Närvarande: Anna-Maria Toftgård, Karin Einarsson, Elisabeth Ernstig,Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1. Barnkördag 2017

Barnkördag är 11 mars 2017 i Hovmantorp. Maxantal 100st barn och det är 147 barn anmälda ! Repertoar bl a ”återanvända” från sommarens körläger (Toftgård)  ;Dagen leds av Sara, Karin och Anna-Maria.

Karin har kollat med lokala musiker som spelar bas och kongas/djembespelare och flöjt.

Ordningen för gtj planerar Karin, Sara och tjänstgörande präst.Gemensamma psalmer är ”Så länge solen ” (602) ”Må din väg” ( 730) och så ”Måne och sol” (21)

 

Ur ”Kom sjung för full hals”                         A-M Toftgård  Salt art nr 4660

   Jag är skapad av Gud

   Jag är hos dig

Ur ”Tänklåtar”                                              M Ringborg GE 12909 (partitur) / 12910 (bk stämma)

   Det gör gott för magen

   Tvivel och tro

   Tänk om

Jordens sång                                             A Cederberg Orreteg  SK 8745

Lova Gud från himlen –                               W A Mozart (CG 6802)

Måne och sol med diskantstämma (Kyrksång)

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, januari 2018 i Söraby

Patrik tillfrågar Söraby om det är möjligt att vara där på ”killkörläger” 2018.

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Repertoaren är inte klar. Vilken besättning är det tänkt, 3 st 4 st ? Inriktning på repertoaren,?

 

4. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Funderar vidare gällande musikal eller vad som ska vara repertoaren.

 

5. Information

Tänka nytt för att nå fler i samband med t ex fortbildningsveckan. En videosnutt som fångar monterbesökarna, en ”giftpåse”

 

6. Kommande sammanträden

2017-03-27 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-05-08 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.