Protokoll fört vid förbundsstämma med
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2012-01-09

 

§ 1 Förbundsstämman öppnades av ordförande Peter Wänehag . Därefter gemensam sång ”När du ser en droppe glittra”  samt  textläsning ur Jes.42:1-7

 

§ 2 Till förbundsstämmans ordförande utsågs Peter Wänehag

 

§ 3 Till sekreterare för förbundsstämman utsågs Inga-Lill Gustafsson.

 

§ 4 Upprop av ombud för stiftsförbundets körer. De närvarande personerna representerade

Gårdsby, Bolmsö / Tannåker, Kråksmåla, Växjö domkyrkoförsamling, Norra Sandsjö, Färgaryd, Söraby, Tolg & Tjureda , Skatelöv, Kalmar domkyrkoförsamling, Nybro

 

§ 5 Till att jämte förbundsstämmans ordförande justera protokollet utsågs
Paula Sassersson & Olle Herverius

 

§ 6 Den föreslagna dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 7 Inga nya ärenden uppkom.

 

§ 8 Föregående förbundsstämmas protokoll (2011-01-10) lästes, efter påpekande om att ”Lagan” fanns med 2 ggr som närvarande församling samt att det heter ”barn och ungdomskörssektionen”, lades det till handlingarna.

 

§ 9 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 10 Balans- och resultatrapporter från 2010 och 2011 av revisorerna granskade föredrogs.

 

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010. Ordförandeklubban lämnades över till Olle Heverius och därefter beviljade förbundsstämman styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 12 Beslöts på föregående årsmötet att framgent uppdra åt styrelsen att fatta beslut gällande ersättningar.

 

§ 13 Årsavgiften för 2013 och 2014 fastställdes att efter en höjning vara 300 kr per församling eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet. Föredrogs också ett budgetförslag för 2013, vilket lades till handlingarna.
 

§ 14 Till ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund omvaldes Peter Wänehag.

 

§ 15 Till vice ordförande omvaldes Mona Wallinder.
Till kassör omvaldes Aina von Bredow.
Till sekreterare omvaldes Inga-Lill Gustafsson.
Till styrelseledamot omvaldes Cecilia Nordquist.

 

§ 16 Till styrelsesuppleanter valdes Karl Engquist (omval) Johannes Friberg (omval) och

Kerstin Jonsson (omval).

 

§ 17 Barn- och ungdomskörssektionen valdes enligt följande:
Omval av Inga-Lill Gustafsson - tillika sammankallande,
Elisabet Carcamo Storm, Anki Bladh-Lindeqvist, Sofia Stynsberg, Pär Hammarlund och  Sara Karinsdotter
Till suppleanter i barn- och gosskörssektionen Mia Andersson (omval) och Kerstin Johansson (omval)

 

§ 18 Till förbundsdirigenter omvaldes Thomas Niklasson, Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen-Ohlander.

 

§ 19 Till revisorer valdes Kerstin Åkesson, Växjö(omval)  och Gunnel Gustavsson, Växjö (omval)

 

§ 20 Till revisorsuppleanter valdes Harald Petersson (omval) och Heléne Johansson, Jönköping (omval)

 

§ 21 Till valberedning utsågs Annica Sjöstrand, tillika sammankallande, Sonja Alexandersson och Sven-Olof Wallinder.

 

§ 22 Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Sveriges kyrkosångsförbunds ombudsstämma 2013.

 

§ 23 Styrelsen föreslog en stadgeändring under §18 till följande ordalydelse ; ”Förbundets räkenskaper föres per kalenderår. Efter bokslut tillställes de revisorerna.” Denna ändring beslutades.

 

§ 24 Under punkten övriga frågor informerades om kommande aktiviteter samt reflekterades över att årets nyårsmöte blev inställt. Förslag att det skickas ut en förfrågan i stiftet om vad som efterfrågas på nyårsmötet. Förslag om lämplig helg för höstens kyrkosångshögtid ( 6-7 okt.-12) lämnades också.

 

§ 24 Förbundsstämman avslutades Ordförande Peter Wänehag tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

 

 

Paula Sassersson, justerare                                    Olle Herverius, justerare

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.