Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-04-14

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Karin Einarsson, Annette Öderwall, och Inga-Lill Gustafsson

 

1.   Barnkördag 5 april 2014

2014 års barnkördag lördagen den 5 april i Hovmantorp blev inställd pga för få anmälda. Vi funderade över varför. Var det för att det var mässa, för mycket repertoar, tiden på kyrkoåret ( helgen före Palmsöndagen)  eller var det en kombination av allt? Vi kom inte fram till något svar men konstaterade att nästa års Bk dag lär hamna i en annan del av kyrkoåret.

Patrik tillfrågar Värnamo församling om att vara värdförsamling den 18 april-15 ( i första hand) alternativt 25 april-15.

 

2. Sommarläger 15-18 juni 2014

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa, då vi jobbar med musikalen ”Festen”.  Lägret är fulltecknat men det går bra att sätta upp sig på kölista.

Beträffande den prästerliga medverkan är Annette beredd att hålla två halvgruppspass om ”Dopet”, allt under förutsättning att hennes chef säger OK. Biskop Jan-Olof Johansson har lovat vara med på avslutningsgudstjänsten då musikalen framförs. Inga-Lill & Patrik tar inledningsgudstjänsten, Inga-Lill morgonbönerna och Sofia tillfrågas om aftonbönerna.

Förfrågan har inkommit från lokal församling om att delta i lägret dagtid. De är välkomna att delta men får då betala 500:- / barn , matkostnad, samt att körbarnen måste ha med en ledare.

Styrelsen har tidigare beslutat att; Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow. Frågan uppkom huruvida detta gäller även medföljande körledare vid sommarens läger. Frågan tas upp på styrelsens möte.

 

3. Kommande arrangemang

Ungdomskörläger på St.Sigfrids folkhögskola i samband med höstlovet, 24-25 oktober 2014. Maxantal 65 personer. Sista anmälningsdag 10 oktober. Kostnad 300 kr för ungdomar 500 kr för övriga. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillsammans med Lawrence Jonsson håller i lägret. Patrik bokar kapellet på folkhögskolan för avslutningsgudstjänsten.

 

 

4.  Kommande sammanträden

2014-05-19 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45

2014-06-02 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45,(Sammanträdet via Skype till Jönköping) Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.